STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I NOVEMBER 2006

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 12.12.2006 kl. 14.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I NOVEMBER 2006

Stockmannkoncernens försäljning uppgick i november till 130,8 miljoner euro. Försäljningen, från vilkens jämförelsesiffra eliminerats Zara- affärsverksamheten i Ryssland som avyttrades 1.1.2006 och Stockmann Autos affärsverksamhet som övergick till nya ägare 1.3.2006, ökade med 3 procent.

Den bästa tillväxten i november uppnåddes av Seppälä, vars försäljning ökade med 8 procent. Seppäläs försäljning minskade med en procent i Finland men ökade med 51 procent i utlandet. Den starka jämförbara tillväxten samt butikskedjans expansion i Litauen och Ryssland bidrog till den kraftiga försäljningsökningen i utlandet.

Varuhusgruppens försäljning ökade med 5 procent. Försäljningen ökade med 3 procent i Finland och med 14 procent i utlandet. Varuhusgruppens försäljning i Ryssland försvårades i november av förtullningsproblem.

Hobby Halls försäljning minskade med 8 procent. Försäljning minskade med 11 procent i Finland och ökade med 15 procent i utlandet. Försäljningsminskningen i Finland berodde på ett jämfört med fjolåret avvikande katalogprogram. Öppnandet av näthandeln i Lettland bidrog till försäljningsökningen i utlandet.

Försäljningen i november samt försäljningen från början av året

november januari-november januari- december

förändföränd
20062005 proc.20062005proc.2005
MeMe 06/05MeMe06/05Me
Varuhusgruppen71,269,42,5727,0691,55,1797,1
Finland Varuhusgruppen 23,4 20,5 14,1 252,3 197,0 28,1 227,0 utlandet* Varuhusgruppen 94,6 90,0 5,2 979,3 888,5 10,2 1 024,1 totalt*
Stockmann Auto*74,864,316,364,3
Hobby Hall Finland19,622,1 -11,3155,7162,4-4,1176,5
Hobby Hall utlandet4,13,515,230,932,5-4,934,0
Hobby Hall totalt23,725,6-7,7186,5194,8-4,3210,5
Seppälä Finland9,69,7-0,8107,6115,2-6,6132,4
Seppälä utlandet2,81,950,830,420,051,922,9
Seppälä totalt12,411,67,5138,0135,22,1155,2
Fastigheter +0,10,1-5,40,80,80,90,9
övrigt
Finland totalt*100,5101,3-0,81 065,91 034,23,11 171,2
Utlandet totalt*30,325,916,9313,6249,425,7283,9
Stockmann totalt*130,8127,22,81 379,51 283,77,51 455,1
* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan Zara-affärsverksamheten i Ryssland som såldes vid årsskiftet, samt utan mars-decemberförsäljningen från Stockmann Auto som såldes i början av mars. Om försäljningen för år 2005 från Zara i Ryssland samt från Stockmann Auto presenteras i jämförelsesiffrorna, är försäljningsutvecklingsprocenterna följande:

novemberjanuari-november
20062006
föränd proc.föränd proc.
Varuhusgruppen utlandet-9,05,8
Varuhusgruppen totalt-0,65,3
Finland totalt-26,3-21,3
Utlandet totalt-2,77,8
Stockmann totalt-21,9-16,2

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka