STOCKMANNS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR HANNU PENTTILÄ TILL PRESIDENT FÖR DEN INTERNATIONELLA VARUHUSORGAN

STOCKMANN Oyj Abp MEDDELANDE 19.10.2006 kl. 11.45

STOCKMANNS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR HANNU PENTTILÄ TILL PRESIDENT FÖR DEN INTERNATIONELLA VARUHUSORGANISATIONEN IADS

Den internationella varuhusorganisationen IADS valde i dag 19.10.2006 på sitt allmänna möte i Berlin Stockmanns verkställande direktör Hannu Penttilä till organisationens president för följande tvåårsperiod. Han efterträder som ordförande franska Galeries Lafayettes verkställande direktör Philippe Houzé.

IADS (International Association of Department Stores) är en varuhusorganisation med 22 varuhusföretag verksamma på olika håll i världen och med huvudkontor i Paris. Samarbetet och utbytet av information och erfarenhet inom IADS har en stor betydelse för medlemsföretagens affärsverksamhet. Medlemmar är bl.a. franska Galeries Lafayette, holländska de Bijenkorf, tyska Kaufhof och Breuninger, schweitsiska Globus, engelska John Lewis Partnership, spanska El Corte Ingles och kanadensiska Hudson's Bay Company. De mest avlägsna medlemmarna är Falabella i Chile och Beijing Hualian i Kina. Stockmann är oganisationens enda finländska medlem.

STOCKMANN Oyj Abp

Juhana Häme informationschef

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka