STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I SEPTEMBER 2006

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 10.10.2006 kl. 9.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I SEPTEMBER 2006

Stockmannkoncernens försäljning i september uppgick till 121,2 miljoner euro. Försäljningen, från vilkens jämförelsesiffra eliminerats Zara- affärsverksamheten i Ryssland som avyttrades 1.1.2006 och Stockmann Autos affärsverksamhet som övergick till nya ägare 1.3.2006, ökade med 7 procent.

Den bästa försäljningsökningen i september uppnåddes av varuhusgruppen, vars försäljning ökade med 11 procent. I Finland ökade försäljningen med 5 procent och i utlandet med 31 procent. Det nya varuhuset som öppnades i oktober 2005 i köpcentret Jumbo i Vanda förbättrar tillväxten i Finland. I utlandet var den jämförbara försäljningsökningen kraftig på samtliga marknadsområden. Bestseller-butikskedjans expansion i Ryssland bidrog dessutom till försäljningsökningen.

Seppäläs försäljning ökade med 3 procent. Försäljningen i Finland minskade med 5 procent jämfört med året innan, men ökade i utlandet med 46 procent. Det fortsättningsvis exceptionellt varma vädret i september påverkade både Seppäläs och varuhusgruppens klädhandel, men försäljningen var klart piggare under den sista veckan i september. Seppäläs goda försäljningsökning i utlandet beror på en kraftig jämförbar tillväxt samt på butiksnätets expansion i Ryssland och Baltikum.

Hobby Halls försäljning minskade med 5 procent. I Finland var försäljningen 5 procent och i utlandet 2 procent mindre än året innan.

Försäljningen i september samt försäljningen från början av året

september januari-september januari- december

förändföränd
20062005 proc.20062005proc.2005
MeMe 06/05MeMe06/05Me
Varuhusgruppen66,363,34,7561,5530,65,8797,1
Finland Varuhusgruppen 23,5 17,9 31,3 194,2 149,1 30,2 227,0 utlandet* Varuhusgruppen 89,8 81,2 10,6 755,6 679,8 11,2 1 024,1 totalt*
Stockmann Auto*74,864,316,364,3
Hobby Hall Finland15,416,3-5,4119,9121,7-1,5176,5
Hobby Hall utlandet3,73,7-2,024,425,4-4,034,0
Hobby Hall totalt19,120,0-4,7144,3147,1-1,9210,5
Seppälä Finland9,49,9-5,388,694,6-6,3132,4
Seppälä utlandet2,92,046,224,115,555,922,9
Seppälä totalt12,311,93,2112,8110,12,4155,2
Fastigheter +0,10,1-5,40,70,72,40,9
övrigt
Finland totalt*91,189,51,8845,5812,04,11 171,2
Utlandet totalt*30,023,627,2242,7190,027,7283,9
Stockmann totalt*121,2113,27,11 088,21 002,08,61 455,1
* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan Zara-affärsverksamheten i Ryssland som såldes vid årsskiftet, samt utan mars-decemberförsäljningen från Stockmann Auto som såldes i början av mars. Om försäljningen för år 2005 från Zara i Ryssland samt från Stockmann Auto presenteras i jämförelsesiffrorna, är försäljningsutvecklingsprocenterna följande:

septemberjanuari-september
20062006
förändföränd proc.
proc.
Varuhusgruppen utlandet-2,98,6
Varuhusgruppen totalt2,66,5
Finland totalt-24,3-20,3
Utlandet totalt0,410,5
Stockmann totalt-19,4-15,0

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka