BYGGANDET AV STOCKMANNS KÖPCENTRUM I S:T PETERSBURG INLEDS

STOCKMANN Oyj Abp MEDDELANDE 6.10.2006 kl. 11.45

BYGGANDET AV STOCKMANNS KÖPCENTRUM I S:T PETERSBURG INLEDS

Byggarbetena på Stockmanns köpcentrum Nevsky Center i centrum av S:t Petersburg inleds. Till huvudentreprenör har på basis av anbudsförfarande valts OOO Kitai Stroi, ett ryskt dotterbolag till det av kinesiska staten ägda byggbolaget China State Construction Engineering Corporation. Målet är att öppna köpcentret med det inhysta Stockmannvaruhuset på hösten 2008.

Den av Stockmann för affärscentret Nevsky Center förvärvade affärstomten på ca 10 000 kvadratmetet ligger vid S:t Petersburgs huvudgata Nevski Prospekt invid metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskvajärnvägsstationen. På tomten låter Stockmann uppföra ett köpcentrum med en bruttoareal på omkring 100 000 kvadratmeter, varav ca 50 000 kvadratmeter är butiks- och kontorslokaliteter. Där inhyses ett fullskaligt Stockmannvaruhus, av Stockmann opererade Seppälä-, Bestseller- och Nikebutiker, övrig detaljhandel samt en underjordisk parkeringsanläggning.

Affärscentrets entreprenörkoncern China State Construction Engineering Corporation har på olika håll i världen byggt bl.a. flygfält, hotell samt fabriker för stora internationella kunder. Dess ryska dotterbolag Kitai Stroi bygger som bäst i Moskva Europas högsta byggnad med 93 våningar. Den 354 meter höga skyskrapan är en del av projektet Moscow City.

På affärscentret Nevsky Centers tomt har redan utförts rivnings- och andra förberedande byggarbeten. Då huvudentreprenadavtalet nu undertecknats, inleds arbetena i slutet av oktober. Byggarbetena färdigställs under hösten 2008. Då inredningsarbetena slutförts öppnar köpcentret dörrarna för allmänheten planenligt i början av november 2008. Stockmanns totalinvestering i projektet uppgår till ca 120 miljoner euro.

Tilläggsinformation: Jussi Kuutsa, utvecklingsdirektör för Stockmannkoncernens utlandsverksamhet, tel. +7 905 200 66 41

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka