STOCKMANNS RESULTATINFORMATION 2007

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSANMÄLAN 15.9.2006 kl. 10.00

STOCKMANNS RESULTATINFORMATION 2007

Stockmanns bokslutsinformation för år 2006 publiceras 8.2.2007. Årsberättelsen utkommer vecka 9. Ett börsmeddelande om bolagsstämman ges 20.3.2007. Delårsrapporten för de tre första månaderna år 2007 publiceras 26.4.2007 Delårsrapporten för sex månader publiceras 9.8.2007, och för nio månader 24.10.2007.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka