STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I AUGUSTI 2006

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 11.9.2006 kl. 11.15

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I AUGUSTI 2006

Stockmannkoncernens försäljning i augusti uppgick till 111,8 miljoner euro. Försäljningen, från vilkens jämförelsesiffra eliminerats Zara- affärsverksamheten i Ryssland som avyttrades 1.1.2006 och Stockmann Autos affärsverksamhet som övergick till nya ägare 1.3.2006, ökade med 5 procent.

Klädhandeln i augusti led speciellt i Finland, eftersom försäljningen av höstkollektionerna inte kom igång pga. det exceptionellt varma vädret som varade hela augusti.

Varuhusgruppens försäljning ökade med 7 procent. Försäljningen i Finland var trots det nya varuhuset i köpcentret Jumbo i Vanda bara på fjolårets nivå, men den fortsatt starka försäljningsökningen på 35 procent i utlandet lyfte totalförsäljningen till en tydlig tillväxt. Den jämförbara försäljningsökningen i utlandet var kraftig på samtliga marknadsområden. Bestseller-butikskedjans expansion i Ryssland bidrog dessutom till försäljningsökningen.

Hobby Halls försäljning ökade med 7 procent. Försäljningen i Finland ökade med 6 procent och i utlandet med 12 procent.

Seppäläs totalförsäljning minskade med 4 procent. Försäljningen i Finland minskade med 14 procent men ökade i utlandet med 43 procent tack vare en kraftig tillväxt speciellt i Ryssland, Lettland och Litauen.

Försäljningen i augusti samt försäljningen från början av året

augusti januari-augusti januari- december

förändföränd
20062005 proc.20062005proc.2005
MeMe 06/05MeMe06/05Me
Varuhusgruppen61,361,5-0,3495,2467,46,0797,1
Finland Varuhusgruppen 20,3 15,0 35,3 170,7 131,2 30,1 227,0 utlandet* Varuhusgruppen 81,5 76,4 6,7 665,9 598,6 11,2 1 024,1 totalt*
Stockmann Auto*74,864,316,364,3
Hobby Hall Finland14,914,15,9104,5105,4-0,9176,5
Hobby Hall utlandet2,82,511,920,721,6-4,334,0
Hobby Hall totalt17,816,66,8125,2127,1-1,5210,5
Seppälä Finland9,310,8 -13,579,284,7-6,5132,4
Seppälä utlandet3,12,242,921,313,557,322,9
Seppälä totalt12,413,0-4,1100,598,22,3155,2
Fastigheter +0,10,1 -11,30,60,63,40,9
övrigt
Finland totalt*85,686,4-1,0754,4722,44,41 171,2
Utlandet totalt*26,219,633,2212,6166,427,8283,9
Stockmann totalt*111,8106,15,4967,0888,88,81 455,1
* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan Zara-affärsverksamheten i Ryssland som såldes vid årsskiftet, samt utan mars-decemberförsäljningen från Stockmann Auto som såldes i början av mars. Om försäljningen för år 2005 från Zara i Ryssland samt från Stockmann Auto presenteras i jämförelsesiffrorna, är försäljningsutvecklingsprocenterna följande:

augustijanuari-augusti
20062006
förändföränd proc.
proc.
Varuhusgruppen utlandet3,310,4
Varuhusgruppen totalt0,67,0
Finland totalt-28,2-19,8
Utlandet totalt7,712,0
Stockmann totalt-22,1-14,5

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka