STOCKMANN OCH NIKE INLEDER SAMARBETE

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 15.8.2006 kl. 14.00

STOCKMANN OCH NIKE INLEDER SAMARBETE

Stockmann och Nike i Ryssland har ingått ett samarbetsavtal om att grunda Nikebutiker i Ryssland. I samarbetet utnyttjas både Stockmanns breda kunnande om detaljhandeln och Nikes kunnande beträffande sportprodukter. Stockmann har lång erfarenhet av detaljhandeln och marknaden i Ryssland. Stockmann öppnade sin första butik i Ryssland redan år 1989.

Nike eftersträvar att för konsumenterna skapa stimulerande köptillfällen i NikeTown-storbutiker, i varuhusens shopar, i Nikebutiker och även i sin partihandelsverksamhet. Samarbetet med Stockmann stärker denna linje. Den första Nikebutiken som en del av Stockmanns verksamhet öppnas i början av nästa år. Stockmanns målsättning är att under de närmaste åren öppna flera Nikebutiker i Ryssland.

Stockmann har för tillfället tre varuhus i Ryssland, åtta Seppäläbutiker och åtta franchisingbaserade Bestsellerbutiker. Under detta år är målet att öppna sammanlagt 21 Seppälä- och Bestsellerbutiker i sex nya köpcentrum i Rysslands största städer. Tidtabellen för Stockmanns fjärde varuhus i Moskva har preciserats, och varuhuset öppnas i februari nästa år. Ett föravtal om öppnandet av ett femte varuhus i Moskva år 2008 har undertecknats. Stockmanns största pågående enskilda projekt i utlandet är ett ca 50 000 kvadratmeter stort köpcentrum, som byggs invid Nevski Prospekt i S:t Petersburg, och som är avsett att bli färdigt i slutet av år 2008. Köpcentret kommer att inrymma bl.a. ett Stockmannvaruhus samt Seppäläs, Bestsellers och Nikes butiker.

Avtalsbaserat samarbete med utvalda partners i Ryssland är en del av Stockmanns expansionsstrategi. Tack vare varuhusverksamheten och flera specialbutikskedjor uppnås betydande synergifördelar beträffande t.ex. administration, logistik och affärsplatsernas hyresvillkor.

Tilläggsinformation: Jussi Kuutsa, utvecklingsdirektör för Stockmannkoncernens utlandsverksamhet, tel. +7 905 200 66 41

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka