STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JULI 2006

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 9.8.2006 kl. 13.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JULI 2006

Stockmannkoncernens försäljning uppgick i juli till 101,9 miljoner euro. Försäljningen, från vilkens jämförelsesiffra eliminerats Zara- affärsverksamheten i Ryssland som avyttrades till det spanska Inditex 1.1.2006 och Stockmann Autos affärsverksamhet som övergick till nya ägare 1.3.2006, ökade med 9 procent.

Varuhusgruppens försäljning ökade med 10 procent. Försäljningen i Finland ökade med 6 procent och i utlandet med 21 procent. Det nya varuhuset som öppnades i köpcentret Jumbo i Vanda i oktober 2005 bidrog till försäljningsökningen i Finland. I utlandet var den jämförbara försäljningen stark på samtliga marknadsområden, trots att sommarens realisationsförsäljning förverkligades senare än året innan. Bestseller- butikskedjans expansion i Ryssland bidrog dessutom till försäljningsökningen.

Hobby Halls försäljning ökade med 20 procent. Försäljningen i Finland ökade med 21 procent. Speciellt kraftigt utvecklades näthandeln, vilkens tillväxt i juli var 43 procent. Hobby Halls försäljning i utlandet ökade med 9 procent.

Seppäläs försäljning ökade med en procent. Försäljningen i Finland minskade med 6 procent. Försäljningen i utlandet ökade med 46 procent. Den kraftiga tillväxten berodde på en utvidgning av butiksnätet i Ryssland, Litauen och Lettland.

Försäljningen i juli samt försäljningen från början av året

juli januari-juli januari- december

förändföränd
20062005 proc.20062005proc.2005
MeMe 06/05MeMe06/05Me
Varuhusgruppen55,452,45,7433,9405,96,9797,1
Finland Varuhusgruppen 22,4 18,4 21,4 150,4 116,3 29,4 227,0 utlandet* Varuhusgruppen 77,8 70,8 9,8 584,4 522,2 11,9 1 024,1 totalt*
Stockmann Auto*74,864,316,364,3
Hobby Hall Finland7,86,421,189,691,3-1,9176,5
Hobby Hall utlandet0,90,89,317,919,1-6,434,0
Hobby Hall totalt8,77,219,8107,4110,4-2,7210,5
Seppälä Finland12,313,1-6,369,973,9-5,4132,4
Seppälä utlandet3,12,245,718,211,460,122,9
Seppälä totalt15,415,31,088,085,23,3155,2
Fastigheter +0,10,1-2,40,50,55,80,9
övrigt
Finland totalt*75,572,04,9668,8636,05,21 171,2
Utlandet totalt*26,421,423,4186,5146,727,1283,9
Stockmann totalt*101,993,49,1855,2782,79,31 455,1
* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan Zara-affärsverksamheten i Ryssland som såldes vid årsskiftet, samt utan mars-decemberförsäljningen från Stockmann Auto som såldes i början av mars. Om försäljningen för år 2005 från Zara i Ryssland samt från Stockmann Auto presenteras i jämförelsesiffrorna, är försäljningsutvecklingsprocenterna följande:

juli januari-juli 2006 2006 föränd föränd proc. proc.

Varuhusgruppen utlandet3,211,4
Varuhusgruppen totalt5,08,0
Finland totalt-27,2-18,6
Utlandet totalt7,112,7
Stockmann totalt-20,6-13,3

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka