FEMTE STOCKMANNVARUHUSET TILL MOSKVA 2008

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 4.8.2006 kl. 11.15

FEMTE STOCKMANNVARUHUSET TILL MOSKVA 2008

Stockmann har undertecknat ett föravtal om öppnandet av ett femte Stockmannvaruhus i hyrda utrymmen i köpcentret Metropolis, som byggs i närheten av Moskva centrum. Metropolis, som ryska Capital Partners låter bygga, är beläget vid en livlig utfartsväg i stadens norra del, och kommer då det färdigställs att vara ett av centrala Moskvas största köpcentrum. Byggnadsarbetena har redan påbörjats.

Stockmannvaruhusets totalyta kommer att vara drygt 8 000 kvadratmeter och Stockmanns investering i projektet ca 12 miljoner euro. Målet är att öppna varuhuset år 2008. Försäljningsmålet för det första hela verksamhetsåret är ca 30 miljoner euro.

Tilläggsinformation: Jussi Kuutsa, utvecklingsdirektör för Stockmannkoncernens utlandsverksamhet, tel. +7 905 200 66 41

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka