STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JUNI 2006

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 11.7.2006 kl. 12.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JUNI 2006

Stockmannkoncernens försäljning i juni uppgick till 106,8 Me. Försäljningen, från vilken eliminerats Zara-affärsverksamheten i Ryssland som avyttrades till det spanska Inditex 1.1.2006 och Stockmann Autos affärsverksamhet som övergick till nya ägare 1.3.2006, ökade med 9 procent.

Varuhusgruppens försäljning, från vilken eliminerats Zara-affärsverksamheten i Ryssland, ökade med 12 procent. Försäljningen i Finland ökade med 7 procent och i utlandet med 31 procent. Det nya varuhuset som öppnades i köpcentret Jumbo i Vanda i oktober 2005 bidrog till försäljningsökningen i Finland. I utlandet var den jämförbara försäljningen stark på samtliga marknadsområden och dessutom bidrog Bestseller-butikskedjans expansion i Ryssland till försäljningsökningen.

Hobby Halls försäljning låg på fjolårets invå. Försäljningen i Finland låg på fjolårets nivå, men i utlandet minskade försäljningen med 3 procent.

Seppäläs försäljning ökade med 6 procent. Försäljningen i Finland minskade med 3 procent. Försäljningen i utlandet ökade med 65 procent. Den kraftiga ökningen är en följd såväl av en utvidgning av butiksnätet i Ryssland, Litauen och Lettland som av en god jämförbar försäljningstillväxt.

Försäljningen i juni samt försäljningen från början av året

junijanuari-junijanuari-december
förändföränd
2006 2005proc.20062005proc.2005
Me06/0506/05Me
MeMeMe
Varuhusgruppen 60,7 56,9 6,7 378,6 353,5 7,1 797,1 Finland Varuhusgruppen 18,7 14,3 30,7 128,0 97,8 30,9 227,0 utlandet* Varuhusgruppen 79,3 71,1 11,5 506,6 451,4 12,2 1024,1 totalt*
Stockmann Auto*74,864,316,364,3
Hobby Hall10,9 10,9-0,181,884,9-3,7176,5
Finland Hobby Hall 1,8 1,9 -2,8 17,0 18,3 -7,2 34,0 utlandet Hobby Hall 12,7 12,8 -0,5 98,8 103,2 -4,3 210,5 totalt
Seppälä Finland11,8 12,1-2,557,660,7-5,2132,4
Seppälä2,91,864,615,09,263,522,9
utlandet
Seppälä totalt14,7 13,96,072,669,93,8155,2
Fastigheter +0,10,19,40,50,47,20,9
övrigt
Finland totalt83,5 80,04,4 593,2 564,05,21171,2
Utlandet23,4 17,930,5 160,0 125,327,7283,9
totalt* Stockmann 106,8 97,9 9,2 753,3 689,3 9,3 1455,1 totalt*

* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan Zara-affärsverksamheten i Ryssland som såldes vid årsskiftet, samt utan mars-decemberförsäljningen från Stockmann Auto som såldes i början av mars. Om försäljningen för år 2005 från Zara i Ryssland samt från Stockmann Auto presenteras i jämförelsesiffrorna, är försäljningsutvecklingsprocenterna följande:

juni 2006 januari-juni 2006

föränd proc.föränd proc.
Varuhusgruppen utlandet8,012,9
Varuhusgruppen totalt7,08,5
Finland totalt-31,4-17,3
Utlandet totalt11,813,6
Stockmann totalt-25,1-12,3

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka