STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MAJ 2006

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 9.6.2006 kl. 10.15

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MAJ 2006

Stockmannkoncernens försäljning i maj uppgick till 108,9 miljoner euro. Försäljningen, från vilken eliminerats den avyttrade Zara- affärsverksamheten i Ryssland samt den 1.3.2006 till nya ägare överlåtna Stockmann Autos affärsverksamhet, ökade med 8 procent. Zara- affärsverksamheten bedrivs i Ryssland för det spanska Inditex räkning fr.o.m. 1.1.2006, förutsatt att försäljningen av dotterbolaget som bedriver denna affärsverksamhet förverkligas i enlighet med villkoren.

Varuhusgruppens försäljning, från vilken eliminerats Zara- affärsverksamheten i Ryssland, ökade med 10 procent. Försäljningen i Finland ökade med 7 procent och försäljningen i utlandet med 22 procent. Det nya varuhuset som i oktober 2005 öppnades i köpcentret Jumbo i Vanda bidrog till försäljningsökningen i Finland. I utlandet var den jämförbara försäljningen kraftig inom samtliga marknadsområden, dessutom bidrog Bestseller-butikskedjans expansion i Ryssland till den ökade försäljningen.

Hobby Halls försäljning ökade med 2 procent. Försäljningen i Finland minskade med 3 procent. Försäljningen i utlandet ökade med 42 procent.

Seppäläs försäljning ökade med 3 procent. Försäljningen i Finland minskade med 5 procent. Försäljningen i utlandet ökade med 55 procent. Den kraftiga tillväxten berodde på expanderingen av butiksnätet i Ryssland, Litauen och Lettland samt på en kraftig jämförbar försäljningsökning.

Försäljningen i maj samt försäljningen från början av året

maj januari-maj januari- december

förändföränd
20062005 proc.20062005proc.2005
MeMe 06/05MeMe06/05Me
Varuhusgruppen60,056,07,1317,9296,77,2797,1
Finland Varuhusgruppen 18,6 15,3 21,9 109,4 83,6 30,9 227,0 utlandet* Varuhusgruppen 78,6 71,3 10,3 427,3 380,2 12,4 1 024,1 totalt*
Stockmann Auto*74,864,316,364,3
Hobby Hall Finland13,614,0-3,270,974,0-4,2176,5
Hobby Hall utlandet2,82,041,515,116,4-7,734,0
Hobby Hall totalt16,416,02,486,190,4-4,8210,5
Seppälä Finland11,111,7-5,045,848,6-5,9132,4
Seppälä utlandet2,61,754,612,17,463,222,9
Seppälä totalt13,713,42,557,956,13,3155,2
Fastigheter +0,10,148,90,40,46,80,9
övrigt
Finland totalt84,881,83,7509,8484,05,31 171,2
Utlandet totalt*24,119,026,9136,7107,427,3283,9
Stockmann totalt*108,9100,88,1646,4591,49,31 455,1
* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan Zara-affärsverksamheten i Ryssland som såldes vid årsskiftet, samt utan mars-decemberförsäljningen från Stockmann Auto som såldes i början av mars. Om försäljningen för år 2005 från Zara i Ryssland samt från Stockmann Auto presenteras i jämförelsesiffrorna, är försäljningsutvecklingsprocenterna följande:

maj januari-maj

20062006
förändföränd
proc.proc.
Varuhusgruppen utlandet1,713,8
Varuhusgruppen totalt5,88,8
Finland totalt-29,7-14,5
Utlandet totalt9,414,0
Stockmann totalt-23,7-9,7

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka