STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I APRIL 2006

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 5.5.2006 kl. 9.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I APRIL 2006

Stockmannkoncernens försäljning i april uppgick till 141,8 miljoner euro. Försäljningen, från vilken eliminerats den avyttrade Zara- affärsverksamheten i Ryssland samt den fr.o.m. 1.3.2006 till nya ägare överlåtna Stockmann Autos affärsverksamhet, ökade med 10 procent. Zara- affärsverksamheten bedrivs i Ryssland för det spanska Inditex räkning fr.o.m. 1.1.2006, förutsatt att försäljningen av dotterbolaget som bedriver denna affärsverksamhet förverkligas slutgiltigt under våren i enlighet med villkoren. Om försäljningen i Zarabutikerna i Ryssland och i Stockmann Auto inte elimineras, minskade koncernens försäljning med 18 procent.

Affärsverksamheterna i Finland hade, pga. hur påsken inföll i år, tre försäljningsdagar färre i april än år 2005.

Den bästa tillväxten i april uppnåddes av Hobby Hall, vars försäljning ökade med 23 procent. Försäljningen i Finland ökade med 25 procent och i utlandet med 11 procent. Försäljningsökningen berodde på ett från fjolåret avvikande kampanjprogram.

Varuhusgruppens försäljning, från vilken eliminerats Zara- affärsverksamheten i Ryssland, ökade med 11 procent. Försäljningen i Finland ökade med 4 procent och försäljningen i utlandet med 35 procent. Galna Dagar-kampanjen, som lyckades utomordentligt både i Finland och i utlandet, gjorde åter nytt försäljningsrekord och bidrog till försäljningsökningen. Det nya varuhuset som i oktober 2005 öppnades i köpcentret Jumbo i Vanda bidrog dessutom till försäljningsökningen i Finland. I utlandet var den jämförbara försäljningsökningen kraftig inom samtliga marknadsområden, dessutom bidrog Bestseller-butikskedjans expansion i Ryssland till den ökade försäljningen. Om den avyttrade Zara- affärsverksamheten inte elimineras från varuhusgruppens jämförelsesiffror, uppgår gruppens försäljningsökning till 7 procent och försäljningsökningen i utlandet till 18 procent.

Seppäläs försäljning minskade med 7 procent. Försäljningen minskade i Finland med 18 procent pga. den sena vårens inverkan på efterfrågan inom hela klädbranschen. Försäljningen i utlandet ökade med 67 procent. Den kraftiga tillväxten berodde på expanderingen av butiksnätet i Ryssland, Litauen och Lettland samt på en speciellt kraftig jämförbar försäljningsökning.

Försäljningen i april samt försäljningen från början av året

april januari-april januari- december

förändföränd
20062005 proc.20062005proc.2005
MeMe 06/05MeMe06/05Me
Varuhusgruppen84,380,94,3257,9240,67,2797,1
hemlandet Varuhusgruppen 28,5 21,1 35,0 90,8 68,3 32,9 227,0 utlandet* Varuhusgruppen 112,9 102,0 10,7 348,6 308,9 12,8 1 024,1 totalt*
Stockmann Auto*74,864,316,364,3
Hobby Hall14,111,225,457,360,0-4,4176,5
hemlandet
Hobby Hall utlandet3,02,711,212,314,4-14,534,0
Hobby Hall totalt17,113,922,769,674,4-6,4210,5
Seppälä hemlandet9,010,9 -18,234,636,9-6,2132,4
Seppälä utlandet2,81,767,29,55,765,722,9
Seppälä totalt11,812,6-6,744,242,73,5155,2
Fastigheter +0,10,1-4,10,30,3-4,00,9
övrigt
Finland totalt107,5103,14,2425,0402,25,71 171,2
Utlandet totalt*34,325,534,6112,688,427,3283,9
Stockmann totalt*141,8128,610,3537,6490,79,61 455,1
* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan Zara-affärsverksamheten i Ryssland som såldes vid årsskiftet, samt utan mars-decemberförsäljningen från Stockmann Auto som såldes i början av mars. Om försäljningen för år 2005 från Zara i Ryssland samt från Stockmann Auto presenteras i jämförelsesiffrorna, är försäljningsutvecklingsprocenterna i januari-april följande:

Varuhusgruppen utlandet16,7
Varuhusgruppen totalt9,5
Finland totalt-10,6
Utlandet totalt15,0
Stockmann totalt-6,2

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka