STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MARS 2006

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 11.4.2006 kl. 10.45

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MARS 2006

Stockmannkoncernens försäljning i mars uppgick till 107,0 miljoner euro. Försäljningen, från vilken eliminerats den avyttrade Zara- affärsverksamheten i Ryssland samt den fr.o.m. 1.3.2006 till nya ägare överlåtna Stockmann Autos affärsverksamhet, ökade med 9 procent. Zara- affärsverksamheten bedrivs i Ryssland för det spanska Inditex räkning fr.o.m. 1.1.2006, förutsatt att försäljningen av dotterbolaget som bedriver Zara-affärsverksamheten i Ryssland förverkligas slutgiltigt under våren i enlighet med villkoren. Om försäljningen i Zarabutikerna i Ryssland och i Stockmann Auto år 2005 inte elimineras minskade koncernens försäljning med 19 procent.

Varuhusgruppens försäljning, från vilken eliminerats Zara- affärsverksamheten i Ryssland, ökade med 15 procent. Försäljningen i Finland ökade med 10 procent och i utlandet med 31 procent. Till försäljningsökningen i Finland bidrog bl.a. det i oktober 2005 i köpcentret Jumbo i Vanda öppnade nya varuhuset. Till försäljningsökningen i utlandet bidrog en stark jämförbar försäljning på samtliga marknadsområden samt expansionen av butikskedjan Bestseller i Ryssland. Om den avyttrade Zara-affärsverksamheten inte elimineras från varuhusgruppens jämförelsesiffror, uppgår gruppens försäljningsökning till 11 procent och försäljningsökningen i utlandet till 14 procent.

Seppäläs försäljning ökade med 8 procent. Försäljningen i Finland minskade med 2 procent och ökade i utlandet med 68 procent. Försäljningsökningen i utlandet berodde både på en expansion av butiksnätet i Ryssland, Litauen och Lettland samt på en speciellt stark jämförbar försäljningsökning.

Hobby Halls försäljning minskade med 12 procent. Försäljningen i Finland minskade med 10 procent och i utlandet med 19 procent. Försäljningsminskningen berodde på ett jämfört med fjolåret avvikande kampanjprogram.

Finland hade i mars två försäljningsdagar fler än år 2005, då påsken inföll i mars.

Försäljningen i mars samt försäljningen från början av året

mars januari-mars januari- december

förändföränd
20062005 proc.20062005proc.2005
MeMe 06/05MeMe06/05Me
Varuhusgruppen58,052,610,3173,5159,88,6797,1
hemlandet Varuhusgruppen 21,4 16,3 31,3 62,2 47,2 32,0 227,0 utlandet* Varuhusgruppen 79,5 68,9 15,3 235,8 207,0 13,9 1 024,1 totalt*
Stockmann Auto*74,864,316,364,3
Hobby Hall14,115,7 -10,043,248,8-11,3176,5
hemlandet
Hobby Hall utlandet3,03,7 -18,89,311,7-20,434,0
Hobby Hall totalt17,119,4 -11,752,660,5-13,1210,5
Seppälä hemlandet8,18,2-1,725,726,0-1,2132,4
Seppälä utlandet2,31,368,06,74,165,122,9
Seppälä totalt10,39,68,132,430,07,8155,2
Fastigheter +0,10,1-5,90,20,2-4,00,9
övrigt
Finland totalt80,376,64,9317,5299,16,11 171,2
Utlandet totalt*26,721,424,978,362,924,4283,9
Stockmann totalt*107,098,09,2395,7362,09,31 455,1
* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan Zara-affärsverksamheten i Ryssland som såldes vid årsskiftet, samt utan mars-decemberförsäljningen från Stockmann Auto som såldes i början av mars. Om försäljningen för år 2005 från Zara i Ryssland samt från Stockmann Auto presenteras i jämförelsesiffrorna, är försäljningsutvecklingsprocenterna i januari-mars följande:

Varuhusgruppen utlandet16,1
Varuhusgruppen totalt10,5
Finland totalt-4,2
Utlandet totalt12,8
Stockmann totalt-1,2

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka