STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JULI 2

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 11.8.2004 kl. 12.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JULI 2004

Stockmannkoncernens försäljning ökade i juli med 5 procent och uppgick till 124,8 miljoner euro. Varuhusgruppens och Seppäläs försäljning ökade fortsättningsvis starkt både i hemlandet och utomlands medan bilgruppens och Hobby Halls försäljning blev klart mindre än i fjol. Varuhusgruppens försäljning ökade med sammanlagt 17 procent. Tillväxten i hemlandet var 6 procent och i utlandet 80 procent. Till försäljningsökningen utomlands bidrar, jämfört med fjolåret, för sin del de i Riga och Moskva öppnade nya varuhusen samt den nya Zara-butiken som öppnades i juni i Moskva. Seppäläs försäljning i hemlandet ökade med 10 procent och i utlandet med 83 procent. De nya butikerna som öppnades i Riga i Lettland på hösten och på våren, Seppäläs första butik i Ryssland i Moskva samt en positiv försäljningsutveckling även i Estland bidrog till den kraftiga försäljningsökningen utomlands.

En klar nedgång av bilgruppens försäljning beror på överlåtelsen av VW- Audi-enheten i Hertonäs till Keskokoncernen fr.o.m. 1.7.2004. Bilhusets andel av Stockmanns bilgrupps årliga försäljning har varit ca 22 procent.

Inom distanshandeln är juli årets tystaste månad. Tidigare genererades över 30 procent av Hobby Halls försäljning i juli från butikerna. Efter jämförelseperioden har fyra Hobby Hall butiker lagts ned, vilket klart har inverkat på att försäljningen sjönk med 22 procent i juli. Försäljningsminskningen i utlandet beror delvis även på strängare kreditpolitik.

Försäljningen i juli samt försäljningen från början av året

juli januari-juli januari- december

20042003Ind.20042003Ind.2003
MeMe 04/03MeMe04/03Me
Varuhusgruppen53,550,4106387,7364,6106706,7
hemlandet* Varuhusgruppen 15,8 8,8 180 93,6 66,9 140 134,4 utlandet Varuhusgruppen 69,3 59,2 117 481,4 431,5 112 841,0 totalt*
Bilgruppen32,736,889277,0287,396480,4
Hobby Hall-gruppen7,49,18193,199,394192,3
hemlandet Hobby Hall-gruppen 0,7 1,2 55 18,5 22,3 83 43,5 utlandet Hobby Hall-gruppen 8,0 10,3 78 111,6 121,6 92 235,7 totalt Seppälägruppen 13,1 11,9 110 69,1 64,8 107 120,3 hemlandet Seppälägruppen 1,6 0,9 183 7,6 4,7 161 10,0 utlandet Seppälägruppen 14,7 12,7 115 76,8 69,6 110 130,3 totalt Fastigheter + 0,1 0,1 124 0,5 0,5 106 0,9 övrigt
Hemlandet totalt*106,8108,299827,5816,51011 500,6
Utlandet totalt18,110,9166119,894,0127187,8
Stockmann totalt*124,8119,1105947,3910,51041 688,4
* Från försäljningen 2003 har eliminerats försäljningen av förmedlings- verksamheten av tidningsprenumerationer som såldes i maj, för hela årets del 10,2 miljoner euro. Koncernens försäljningsökning i januari-juli utan denna eliminering var 3 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka