STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I FEBRUARI 2006

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 9.3.2006 kl. 10.30

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I FEBRUARI 2006

Stockmannkoncernens försäljning i februari uppgick till 132,5 miljoner euro. Koncernens försäljning, från vilken eliminerats den avyttrade Zara- affärsverksamheten i Ryssland, ökade med 7,0 procent. Zara-verksamheten i Ryssland bedrivs för spanska Inditex räkning fr.o.m. 1.1.2006 under förutsättning att försäljningen av dotterbolaget som bedriver Zara- affärsverksamheten i Ryssland förverkligas slutgiltigt under våren i enlighet med villkoren. Om försäljningen i Zarabutikerna i Ryssland år 2005 inte elimineras, ökade koncernens försäljning med 5,4 procent. Stockmann Autos försäljning ingår i koncernens försäljning sista gången i februari och faller bort som en följd av att affärsenheten sålts fr.o.m. 1.3.2006.

Stockmann Autos försäljning ökade med 23 procent i februari.

Varuhusgrupens försäljning, från vilken eliminerats Zara- affärsverksamheten i Ryssland, ökade med 11 procent. Försäljningen i Finland ökade med 6 procent och i utlandet med 30 procent. Till försäljningsökningen i Finland bidrog det i oktober 2005 i köpcentret Jumbo i Vanda öppnade nya varuhuset, och i utlandet en stark jämförbar tillväxt på samtliga marknadsområden samt expansionen av butikskedjan Bestseller i Ryssland. Om den avyttrade Zara-affärsverksamheten inte elimineras från varuhusgruppens jämförelsesiffror, uppgår gruppens försäljningsökning till 7 procent och försäljningsökningen i utlandet till 13 procent.

Seppäläs försäljning minskade med 4 procent i februari. Försäljningen i Finland minskade med 12 procent pga. att realisationsförsäljningen till skillnad från fjolåret huvudsakligen förverkligades redan i januari. Seppäläs försäljning i utlandet ökade med 43 procent tack vare expansionen av butiksnätet speciellt i Ryssland och Litauen.

Hobby Halls försäljning minskade med 21 procent pga. en från fjolåret avvikande kampanjförläggning. Försäljningen i Finland minskade med 22 procent och i utlandet med 15 procent.

Försäljningen i januari

februari januari-februari januari- december

förändföränd
20062005 proc.20062005proc.2005
MeMe 06/05MeMe06/05Me
Varuhusgruppen55,752,85,6115,5107,27,7797,1
hemlandet Varuhusgruppen 17,8 13,7 29,5 40,8 30,8 32,3 227,0 utlandet* Varuhusgruppen 73,5 66,5 10,6 156,3 138,0 13,2 1024,1 totalt*
Stockmann Auto33,927,523,274,864,316,3414,1
Hobby Hall13,417,2 -22,029,133,1-12,0176,5
hemlandet
Hobby Hall utlandet2,93,4 -15,26,38,0-21,234,0
Hobby Hall totalt16,420,7 -20,935,441,1-13,8210,5
Seppälä hemlandet6,97,9 -11,517,617,8-0,9132,4
Seppälä utlandet1,81,242,94,42,763,722,9
Seppälä totalt8,79,1-4,122,020,57,6155,2
Fastigheter +0,10,110,70,10,1-3,00,9
övrigt
Hemlandet totalt110,1105,44,4237,2222,56,61 521,0
Utlandet totalt*22,518,422,151,541,524,1283,9
Stockmann totalt*132,5123,87,0288,7264,19,31 804,8

Förändringsprocent-spalten visar den procentuella förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan den sålda Zara- affärsverksamheten i Ryssland. Om försäljningen från Zara i Ryssland, som övergått till Inditex, läggs till varuhusgruppens jämförelsesiffror för utlandsförsäljningen, är försäljningens tillväxtprocenter för januari- februari 2006 följande:

Varuhusgruppen utlandet17,2
Varuhusgruppen totalt10,1
Stockmann totalt7,7

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka