KONKURRENSVERKET HAR GODKÄNT AVYTTRINGEN AV STOCKMANN AUTO OY AB TILL

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 9.2.2006 kl. 13.00

KONKURRENSVERKET HAR GODKÄNT AVYTTRINGEN AV STOCKMANN AUTO OY AB TILL VEHO, STOCKMANNS VOLKSWAGEN-AUDI-AFFÄRSVERKSAMHET TILL KESKO SAMT FORD- AFFÄRSVERKSAMHETERNA I ÅBO OCH ESBO TILL SOK

Stockmann sålde 20.1.2006 hela aktiestocken i sitt dotterbolag Stockmann Auto Oy Ab till Veho Group Oy Ab, Stockmann Autos Volkswagen-Audi- affärsverksamhet inklusive fastigheter till Kesko Abp:s dotterbolag VV- Auto Oy och dess detaljhandelsbolag Helsingin VV-Auto Oy samt Ford- affärsverksamheterna i Åbo och Esbo till den av SOK ägda Maan Auto- koncernen. Enligt de uppgjorda avtalen övergår Stockmann Auto och den avyttrade affärsverksamheten till köparna 1.3.2006 förutsatt att konkurrensmyndigheterna godkänner köpet. Konkurrensverket har godkänt köpen som träder i kraft 1.3.2006.

Tilläggsinformation: Stockmanns direktör för juridiska ärenden Jukka Naulapää, tel. (09) 121 3850

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka