STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JANUARI 2006

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 8.2.2006 kl. 13.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JANUARI 2006

Stockmannkoncernens försäljning i januari uppgick till 156,2 Me. Koncernens försäljning, från vilken eliminerats den avyttrade Zara-affärsverksamheten i Ryssland, ökade med 11,4 procent. Zara-verksamheten i Ryssland bedrivs för spanska Inditex räkning fr.o.m. 1.1.2006 under förutsättning att affären om dotterbolaget som bedriver Zara-affärsverksamheten i Ryssland förverkligas slutgiltigt under våren i enlighet med villkoren. Om försäljningen i Zara- butikerna i Ryssland år 2005 inte elimineras, ökade koncernens försäljning med 10 procent. Stockmann Autos försäljning ingår i koncernens försäljning under perioden januari-februari och faller bort fr.o.m. 1.3.2006, förutsatt att konkurrensmyndigheterna innan det godkänner köpet av Stockmann Auto och vissa av dess affärsverksamheter.

Seppäläs försäljning ökade med 17 procent. Försäljningen i Finland ökade med 7 procent och i utlandet med hela 81 procent. Den kraftiga försäljningsökningen i utlandet är en följd såväl av en utvidgning av butiksnätet som av en mycket stark jämförbar tillväxt på samtliga marknadsområden.

Varuhusgruppens försäljning, från vilken eliminerats Zara-affärsverksamheten i Ryssland, ökade med 16 procent. Försäljningen i Finland ökade med 10 procent och i utlandet med 35 procent. Till försäljningsökningen i Finland bidrog det i oktober 2005 i köpcentret Jumbo i Vanda öppnade nya varuhuset och i utlandet en stark jämförbar tillväxt på samtliga marknadsområden. Om den avyttrade Zara- affärsverksamheten i Ryssland inte elimineras från varuhusgruppens jämförelsesiffror, uppgår gruppens försäljningsökning till 13 procent och försäljningsökningen i utlandet till 20 procent.

Stockmann Autos försäljning ökade med 11 procent.

Hobby Halls försäljning minskade med 7 procent främst på grund av en från fjolåret avvikande kampanjförläggning. Försäljningen i Finland minskade med en procent och i utlandet med 26 procent. Försäljningen i januari

januari januari-dece mber Förändr.

20062005proc.2005
MeMe06/05Me
  Varuhusgruppen hemlandet59,854,49,8797,1
  Varuhusgruppen utlandet*23,017,134,6227,0
  Varuhusgruppen totalt*82,871,515,71 024,1
  Stockmann Auto41,036,811,2414,1
  Hobby Hall hemlandet15,715,8-1,0176,5
  Hobby Hall utlandet3,44,6-25,734,0
  Hobby Hall totalt19,120,4-6,5210,5
  Seppälä hemlandet10,69,97,4132,4
  Seppälä utlandet2,71,581,322,9
  Seppälä totalt13,311,417,0155,2
  Fastigheter + övrigt0,10,1-16,70,9
  Hemlandet totalt127,1117,18,61 521,0
  Utlandet totalt*29,123,125,7283,9
  Stockmann totalt*156,2140,211,41 804,8

Förändringsprocent-spalten visar den procentuella förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan den sålda Zara-affärsverksamheten i Ryssland. Om försäljningen från Zara i Ryssland, som övergått till Inditex, läggs till varuhusgruppens jämförelsesiffror för utlandsförsäljningen, är försäljningens tillväxtprocenter för januari 2006 följande:

  Varuhusgruppen utlandet20,4
  Varuhusgruppen totalt12,5
  Stockmann totalt9,8

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka