STOCKMANN SÄLJER SITT DOTTERBOLAG SOM IDKAR ZARA-AFFÄRSVERKSAMHET I RYSSLAND TILL INDITEX OCH KONCEN

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 31.1.2006 kl. 15.30

STOCKMANN SÄLJER SITT DOTTERBOLAG SOM IDKAR ZARA-AFFÄRSVERKSAMHET I RYSSLAND TILL INDITEX OCH KONCENTRERAR SIG SPECIELLT PÅ EN SNABB EXPANSION AV SIN EGEN AFFÄRSVERKSAMHET I RYSSLAND. STOCKMANNS FJÄRDE VARUHUS I MOSKVA TILL IKEAS MEGA III-KÖPCENTRUM

Enligt ett i dag 31.1.2006 undertecknat avtal säljer Stockmann hela aktiestocken i sitt dotterbolag ZAO Stockmann-Krasnoselskaja som bedriver Zara-affärsverksamhet i Ryssland till Inditex, den spanska ägaren av Zara- brandet, och koncentrerar sig speciellt på en snabb expansion av sin egen verksamhet i Ryssland. Köpesumman är 41,5 miljoner euro. Den erhållna försäljningsvinsten förbättrar klart Stockmannkoncernens resultat år 2006. I Finland fortsätter Stockmann med Zara-affärsverksamheten. Likväl undertecknades i dag ett avtal genom vilket Stockmann hyr lokaliteter för ett fjärde fullskaligt Stockmannvaruhus i Mega III-köpcentret i sydöstra Moskva som IKEA låter bygga. Köpcentret skall enligt planerna färdigställas kring årsskiftet 2006-2007.

Stockmann och spanska Inditex-gruppen ingick år 2002 ett avtal som gav Stockmann franchisingrättigheterna till Zara-produktmärkets affärsverksamhet i Ryssland ända till år 2010. Stockmann har i snabb takt öppnat Zarabutiker i Moskva, vilkas verksamhet inletts bra. Denna affär berör sex Zarabutiker, vilka alla är belägna i Moskva. Försäljningen för Stockmanns Zarabutiker i Ryssland uppgick till ca 46 miljoner euro år 2005. Den ryska marknaden har i och med landets starka ekonomiska tillväxt blivit en allt intressantare verksamhetsomgivning för detaljhandeln. Med anledning av detta fattade Inditex och Stockmann i samförstånd beslut om att häva det tidigare avtalsarrangemanget och koncentrera sig på expansion av sina respektive egna affärsverksamheter i Ryssland. Enligt det i dag 31.1.2006 undertecknade avtalet köper Inditex hela aktiestocken i Zao Stockmann-Krasnoselskaja som idkar Zara-affärsverksamhet i Ryssland och tar över Zara-affärsverksamheten i Ryssland så att verksamheten bedrivs för Inditex räkning fr.o.m. 1.1.2006. Det slutgiltiga avtalet, som förutsätter Rysslands antimonopolkommitteéns godkännande, skall göras senast 31.5.2006. Köpesumman är 41,5 miljoner euro, som innehåller bolagets skulder. Den erhållna försäljningsvinsten förbättrar klart Stockmannkoncernens resultat år 2006. Avtalet påverkar inte den av Stockmann idkade Zara-franchisingverksamheten i Finland. För tillfället verkar fyra Zarabutiker i Finland.

I och med affären har Stockmann i Ryssland tre varuhus, 3 specialbutiker, 7 Seppäläbutiker och fyra av det danska Bestsellerbolagets franchisingbutiker. I fortsättningen koncentrerar sig Stockmann på en stark expansion av dessa verksamheter. Enligt det i dag undertecknade avtalet hyr Stockmann lokaliteter för ett fjärde fullskaligt Stockmannvaruhus samt för Seppälä- och franchisingkejdan Bestsellers butiker i Mega III-köpcentret i sydöstra Moskva som IKEA låter bygga. Projektet skall enligt planerna färdigställas och öppnas för kommersiellt bruk kring årsskiftet 2006-2007. Stockmanns totalinvestering i projektet, inkluderande samtliga hyrda lokaliteter, uppgår till ca 16 miljoner euro.

Det största pågående enskilda projektet är varuhus-köpcentrumprojektet på ca 50 000 kvadratmeter i hjärtat av S:t Petersburg. Projektet skall färdigställas till julmarknaden 2008. Även Stockmanns dotterbolag Hobby Hall som bedriver distanshandel har som mål att inleda verksamhet på den ryska marknaden år 2007.

Tilläggsinformation: verkställande direktör Hannu Penttilä, Stockmann, tel. (09) 121 5801 vice verkställande direktör Heikki Väänänen, Stockmann, tel. (09) 121 5230

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka