JUSSI KUUTSA BLIR MEDLEM AV STOCKMANNKONCERNENS LEDNINGSGRUPP

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 10.1.2006 kl. 12.00

JUSSI KUUTSA BLIR MEDLEM AV STOCKMANNKONCERNENS LEDNINGSGRUPP

Stockmannkoncernens ledningsgrupp har förstärkts genom att utnämna direktören för varuhusgruppens utlandsverksamhet, ekonom Jussi Kuutsa till utvecklingsdirektör för koncernens utlandsverksamhet och till medlem av ledningsgruppen fr.o.m. 10.1.2006.

Stockmannkoncernen satsar i enlighet med sin strategi kraftigt på att expandera sin verksamhet på de ryska och baltiska marknaderna. I detta syfte har koncernens ledningsgrupp förstärkts genom att fr.o.m. 10.1.2006 utnämna direktören för varuhusgruppens utlandsverksamhet, ekonom Jussi Kuutsa till utvecklingsdirektör för koncernens utlandsverksamhet och till medlem av ledningsgruppen. I sin nya uppgift svarar Kuutsa för anskaffning av affärsplatser och förverkligandet av projekt i utlandet, för utlandsverksamhetens administrativa funktioner samt för franchising- kedjornas affärsverksamhet. Över franchising-verksamheten rapporterar Kuutsa till vice verkställande direktör Heikki Väänänen och till övriga delar till koncernens verkställande direktör Hannu Penttilä. Kuutsa är tills vidare stationerad i S:t Petersburg.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka