STOCKMANNKONCERNENS PRELIMINÄRA FÖRSÄLJNING I DECEMBER OCH ÅR 2005

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 10.1.2006 kl. 11.30

STOCKMANNKONCERNENS PRELIMINÄRA FÖRSÄLJNING I DECEMBER OCH ÅR 2005

Stockmannkoncernens preliminära försäljning i december ökade med 7,2 procent och uppgick till 205,3 miljoner euro. Den preliminära försäljningen för hela året uppgick till 1 851,4 miljoner euro, vilket innebär en tillväxt på 6,7 procent jämfört med fjolåret.

Den bästa tillväxten i december uppnåddes av varuhusgruppen, vars försäljning ökade med 15 procent. Försäljningen i Finland ökade med 10 procent och i utlandet med 34 procent. På tillväxten i Finland inverkade för sin del det i slutet av oktober i köpcentret Jumbo i Vanda öppnade nya varuhuset, vars försäljning har startat bra. Bakom den kraftiga försäljningsökningen i utlandet ligger en stark jämförbar försäljningsökning på samtliga marknadsområden samt expansionen av franchising-kedjorna i Ryssland.

Seppäläs försäljning ökade med 4 procent. På grund av en förändring i bokföringsförfarandet av presentkort var försäljningen i december i Finland 2 procent mindre än året innan. Den jämförbara försäljningen i Finland låg på fjolårets nivå. Försäljningen i utlandet ökade med 56 procent som en följd av en god jämförbar tillväxt och en utvidgning av butiksnätet.

Stockmann Autos försäljning minskade med 7 procent. Försäljningsutvecklingen motsvarade marknadsutvecklingen: i landet registrerades i december 10 procent färre nya bilar än året innan.

Hobby Halls försäljning minskade med 17 procent. Försäljningen i Finland minskade med 17 procent och i utlandet med 8 procent. På grund av en från fjolåret avvikande förläggning av marknadsföringsåtgärder, har Hobby Halls månadsförsäljning jämfört med fjolåret varierat kraftigt under hösten. Hobby Halls försäljning under årets sista kvartal minskade med sammanlagt 2 procent. Då man från försäljningen år 2004 eliminerar försäljningen från den i början av fjolåret avslutade verksamheten i Litauen, var Hobby Halls jämförbara försäljning under sista kvartalet på samma nivå som året innan.

Av koncernens försäljning för hela året genererades 82,2 procent från Finland och 17,8 procent från utlandet. Utlandsförsäljningens andel ökade år 2005 med 3,9 procent.

De slutliga försäljningssiffrorna för år 2005 publiceras i samband med bokslutet 8.2.2006.

Försäljningen i december samt försäljningen från början av året

decemberjanuari-december
förändföränd
20052004 proc.20052004proc.
MeMe 05/04MeMe05/04
Varuhusgruppen105,696,19,9797,1746,16,8
hemlandet Varuhusgruppen 35,1 26,2 33,7 273,5 192,7 41,9 utlandet Varuhusgruppen 140,7 122,3 15,0 1 070,7 938,8 14,0 totalt
Stockmann Auto*28,830,9-7,0414,1437,1-5,3
Hobby Hall14,217,1 -17,3176,5180,4-2,2
hemlandet
Hobby Hall utlandet1,51,6-8,434,034,0-0,1
Hobby Hall totalt15,718,8 -16,5210,5214,4-1,8
Seppälä hemlandet17,217,5-1,7132,4128,33,1
Seppälä utlandet2,91,955,822,915,449,0
Seppälä totalt20,119,43,8155,2143,78,0
Fastigheter +0,10,121,00,90,9-0,3
övrigt
Hemlandet totalt165,8161,72,51 521,01 492,81,9
Utlandet totalt39,429,732,8330,4242,136,5
Stockmann totalt*205,3191,47,21 851,41 735,06,7
* Om man från Stockmann Autos jämförelsesiffror för försäljningen eliminerar det till Kesko 1.7.2004 överlåtna Hertonäsbilhusets försäljning, är Stockmann Autos försäljningsökning i januari-december 7 procent och koncernens försäljningsökning 10 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka