STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I NOVEMBER 2005

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 9.12.2005 kl. 13.30

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I NOVEMBER 2005

Stockmannkoncernens försäljning ökade i november med 10,0 procent och uppgick till 167,5 miljoner euro.

Den bästa tillväxten, dvs. 19 procent uppnådde varuhusgruppen, vars försäljning i Finland ökade med 11 procent och i utlandet med 47 procent. Försäljningen i Finland backades upp av det nya varuhuset som startat utmärkt samt den fjärde Zara-butiken i Finland, vilka båda öppnades i köpcentret Jumbos utvidgningsdel i Vanda i oktober. Den goda tillväxten i utlandet beror på det nya varuhuset i Moskva som öppnades i december 2004, det utvidgade butiksnätet samt på en mycket god jämförelsebar tillväxt inom alla marknadsområden.

Stockmann Autos försäljning ökade med 10 procent. Tillväxten var god inom samtliga produktlinjer.

Seppäläs försäljning minskade med 1 procent. Försäljningen i Finland minskade med 6 procent men ökade i utlandet med 36 procent. Försäljningen av vinterklädsel försvårades både i varuhusgruppen och i Seppälä pga. det för november ovanligt varma vädret.

Hobby Halls försäljning minskade med 10 procent pga. från fjolåret avvikande marknadsföringsåtgärder och deras periodisering. Försäljningen i Finland minskade med 8 procent och i utlandet med 20 procent. Försäljningen i utlandet påverkas av avslutandet av verksamheten i Litauen i början av året.

Försäljningen i november samt försäljningen från början av året

november januari-november januari- december

förändföränd
20052004 proc.20052004proc.2004
MeMe 05/04MeMe05/04Me
Varuhusgruppen69,462,810,6691,5650,06,4746,1
hemlandet Varuhusgruppen 25,8 17,6 46,7 238,5 166,5 43,2 192,7 utlandet Varuhusgruppen 95,2 80,3 18,5 930,0 816,5 13,9 938,8 totalt
Stockmann Auto*35,031,810,0385,3406,1-5,1437,1
Hobby Hall22,124,0-8,0162,4163,3-0,6180,4
hemlandet
Hobby Hall utlandet3,54,4 -19,732,532,40,334,0
Hobby Hall totalt25,628,4-9,8194,8195,7-0,4214,4
Seppälä hemlandet9,710,3-5,7115,2110,83,9128,3
Seppälä utlandet1,91,436,320,013,548,015,4
Seppälä totalt11,611,6-0,7135,2124,38,7143,7
Fastigheter +0,10,11,40,80,8-2,20,9
övrigt
Hemlandet totalt136,3128,95,71 355,21 331,11,81 492,8
Utlandet totalt31,223,333,6291,0212,437,0242,1
Stockmann totalt*167,5152,310,01 646,11 543,56,61 735,0
* Om man från Stockmann Autos jämförelsesiffror för försäljningen eliminerar det till Kesko 1.7.2004 överlåtna Hertonäsbilhusets försäljning, är Stockmann Autos försäljningsökning i januari-november 8 procent och koncernens försäljningsökning 10 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka