STOCKMANN SÅLDE SEPPÄLÄS HUVUDKONTORSFASTIGHET

STOCKMANN Oyj Abp PRESSMEDDELANDE 30.11.2005 kl. 15.15

STOCKMANN SÅLDE SEPPÄLÄS HUVUDKONTORSFASTIGHET

Enligt sin strategi som siktar på frigörelse av kapital har Stockmann sålt aktiestocken i faktighetsaktiebolaget som utnyttjas av Seppälä till Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma för en köpesumma på drygt 10 miljoner euro. Samtidigt har Stockmann genom ett långvarigt hyreskontrakt hyrt den avyttrade fastigheten av den nya ägaren för Seppäläs bruk.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka