STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I OKTOBER ALLA TIDERS BÄSTA MÅNADSFÖRSÄLJNING

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 8.11.2005 kl. 12.30

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I OKTOBER ALLA TIDERS BÄSTA MÅNADSFÖRSÄLJNING

Stockmannkoncernens försäljning ökade i oktober med 15,0 procent och uppgick till 197,9 miljoner euro. Oktober var koncernens bästa försäljningsmånad genom tiderna och översteg således fjolårets försäljning i december. Försäljningen ökade klart inom samtliga affärsenheter.

Den bästa procentuella tillväxten uppnådde Hobby Hall, vars försäljning ökade med 27 procent. Hobby Halls försäljning i Finland ökade med 30 procent och i utlandet med 14 procent trots avslutandet av verksamheten i Litauen i början av året. Den goda försäljningstillväxten beror på lyckade marknadsföringskampanjer samt från fjolåret avvikande kampanjtidtabeller.

Varuhusgruppens försäljning ökade med 17 procent. Försäljningen i Finland ökade med 9 procent och i utlandet med 46 procent. Bakgrundsfaktorer för den goda försäljningstillväxten är den utomordentligt lyckade Galna Dagar- kampanjen i Finland och i Baltikum, det i december öppnade nya varuhuset i Moskva och butiksnätets utvidgning samt på en god jämförbar tillväxt på alla marknadsområden. Det nya varuhuset som öppnades i köpcentret Jumbo i Vanda har startat utmärkt, och hann inverka på försäljningssiffrorna i Finland i oktober under fem dagars tid.

Seppäläs försäljning ökade med 8 procent. Försäljningen i Finland ökade med 1 procent och i utlandet med 59 procent. Den kraftiga tillväxten i utlandet beror på butiksnätets utvidgning och på en stark jämförbar tillväxt på alla marknadsområden.

Stockmann Autos försäljning ökade med 7 procent. Försäljningen av Ford inleddes i bilhuset i Tammerfors i oktober.

Försäljningen i oktober samt försäljningen från början av året

oktober januari-oktober januari- december

förändföränd
20052004 proc.20052004proc.2004
MeMe 05/04MeMe05/04Me
Varuhusgruppen91,584,38,5622,1587,25,9746,1
hemlandet Varuhusgruppen 33,9 23,2 45,6 212,7 149,0 42,8 192,7 utlandet Varuhusgruppen 125,3 107,5 16,6 834,8 736,2 13,4 938,8 totalt
Stockmann Auto*36,834,66,6350,3374,3-6,4437,1
Hobby Hall18,514,329,8140,3139,30,7180,4
hemlandet
Hobby Hall utlandet3,63,213,829,028,03,534,0
Hobby Hall totalt22,117,426,9169,2167,31,2214,4
Seppälä hemlandet10,910,80,6105,5100,54,9128,3
Seppälä utlandet2,61,758,818,112,149,415,4
Seppälä totalt13,512,58,4123,6112,79,7143,7
Fastigheter +0,10,12,80,70,8-2,50,9
övrigt
Hemlandet totalt157,8144,09,61 218,91 202,21,41 492,8
Utlandet totalt40,128,142,8259,8189,137,4242,1
Stockmann totalt*197,9172,115,01 478,71 391,26,31 735,0
* Om man från Stockmann Autos jämförelsesiffror för försäljningen eliminerar det till Kesko 1.7.2004 överlåtna Hertonäsbilhusets försäljning, är Stockmann Autos försäljningsökning i januari-oktober 8 procent och koncernens försäljningsökning 10 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka