Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Williams Harriet

STOCKMANN Oyj Abp, Transaktioner utförda av personer i ledande ställning 16.5.2023 kl. 14.00 EET

 

Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Williams Harriet

 

Stockmann Oyj Abp har informerats om följande affärstransaktioner i bolagets ledning:

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Harriet Williams
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Stockmann Oyj Abp
LEI: 743700IFQI6W89M1IY95
Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 31726/7/6

____________________________________________

Transaktionens datum: 2023-05-15
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrument typ: AKTIE
ISIN: FI0009000251
Transaktionens karaktär: MOTTAGANDE AV AKTIEBONUS ELLER AKTIEARVODE
Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 7623 Enhetspris: 2.23 EUR
Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 7623 Medelpris: 2.23 EUR

 

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Susanne Ehbåge
verkställande direktör

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 

Tillbaka