Stockmanns bokslut 2022 har publicerats

STOCKMANN Oyj Abp, Bokslut och verksamhetsberättelse 28.2.2023 kl. 14.00 EET

Stockmann har publicerat sin ekonomiska översikt för år 2022, som inkluderar styrelsens verksamhetsberättelse, koncernens bokslut, moderbolagets bokslut och revisionsberättelse, samt sin förvaltningsöversikt och ersättningsrapport. Årsrapporteringshelheten, inkluderande dessutom årsöversikten och CSR-rapporten, publiceras under vecka 9 på adressen https://ar2022.stockmanngroup.com.

Den ekonomiska översikten i xHTML-format publiceras i enlighet med ESEF-förordningen (European Single Electronic Format). ESEF-rapporten finns tillgänglig på finska och engelska i respektive språkversioner av detta börsmeddelande. Revisionssamfundet Ernst & Young har lämnat en oberoende revisors rapport om rimlig säkerhet i enlighet med ISAE 3000 gällande Stockmanns ekonomiska översikt i ESEF-formatet. Den ekonomiska översikten publiceras dessutom frivilligt i pdf-format som bilaga tillsammans med förvaltningsöversikten och ersättningsrapporten. Den ekonomiska översikten i pdf-formatet uppfyller inte publiceringskraven enligt värdepappersmarknadslagens 7:e kapitel, 5:e paragraf.

Närmare information:
Annelie Forsberg, ekonomidirektör, tel. +46 706 43 00 59
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850
Marja-Leena Dahlskog, Head of Communication & IR tel. +358 50 502 0060

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaRemuneration Report 2022 SWE.pdf
Stockmann s Corporate Governance 2022 SWE.pdf
Stockmann s Financial Review 2022 SWE.pdf


Tillbaka