Stockmanns resultatinformation och ordinarie bolagsstämma år 2023

STOCKMANN Oyj Abp, Finansiell kalender 22.12.2022 kl. 12.00 EET

Stockmanns bokslutskommuniké för år 2022 publiceras den 24 februari 2023. Bolagets årsrapportering publiceras vecka 9.

Den ordinarie bolagsstämman är planerad att hållas den 22 mars 2023.

 

Resultatinformationen för år 2023 publiceras enligt följande:
- ledningens delårsredogörelse för januari–mars den 28 april 2023
- halvårsrapport för januari–juni den 21 juli 2023
- ledningens delårsredogörelse för januari–september den 27 oktober 2023

 

Resultatinformationen publiceras uppskattningsvis kl. 8.00 respektive dag på finska, svenska och engelska. Stockmann följer en 30 dagars tyst period före publiceringen av resultatinformationen.

 

Närmare information:
Henna Tuominen, direktör, kommunikation, CSR och IR, tel. +358 50 5705080

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
verkställande direktör

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka