Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Ehnbåge Susanne

STOCKMANN Oyj Abp, Transaktioner utförda av personer i ledande ställning 15.12.2022 kl. 14.00 EET

 

Stockmann Oyj Abp har informerats om följande affärstransaktioner i bolagets ledning:

____________________________________________
Den anmälningsskyldiga
Namn: SUSANNE BIRGITTA JÄRKBRATT EHNBÅGE
Befattning: Annan person i högsta ledningen
Emittent: Stockmann Oyj Abp
LEI: 743700IFQI6W89M1IY95
Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 22226/11/12

____________________________________________
Transaktionens datum: 2022-12-14
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000251
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV
Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 4000 Enhetspris: 2.04 EUR
Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 4000 Medelpris: 2.04 EUR

 

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
verkställande direktör

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 

Tillbaka