Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

STOCKMANN Oyj Abp, Flaggningsanmälan 12.12.2022 kl. 8.00 EET

Stockmann har mottagit en anmälan, enligt vilken JC Switzerland Holding AG:s andel av Stockmann Oyj Abp:s aktier och röster har överskridit gränsen på 5 procent i samband med ett aktieköp den 9 december 2022.

1. Målbolagets namn: Stockmann Oyj Abp

2. Tidpunkt då andelen ändrades: 9.12.2022

3. Aktieägarens andel i enlighet med anmälan:

Antal aktierst. Andel av aktier
och röster, procent
Målbolagets sammanlagda antal aktier och röster
JC Switzerland Holding AG 7 818 466 5,02 155 880 206

Närmare information: Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen verkställande direktör

Distribution: Nasdaq Helsinki Centrala massmedia

Tillbaka