Högsta domstolen har i dag gett sitt beslut i tvisten mellan Pirkanmaan Osuuskauppa och Stockmann

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 8.12.2022 kl. 14.00 EET

 

Högsta domstolen har i dag gett sitt beslut i en rättegång mellan Stockmann och Pirkanmaan Osuuskauppa angående ett skadestånd för uppsägningen av hyreskontraktet av en affärslokal belägen i Tammerforsvaruhuset. Högsta domstolen har i sitt beslut förkastat Pirkanmaan Osuuskauppas överklagande och anser att Pirkanmaan Osuuskauppas skadeståndsyrkande, som baserar sig på att underhyresförhållandet upphörde i förtid, är saneringsskuld i enlighet med lagen om företagssanering, vilket även var Helsingfors tingsrätts, Helsingfors hovrätts samt övervakaren, advokat Jyrki Tähtinens ståndpunkt.

 

Stockmanns tidigare underhyresgäst i Tammerforsvaruhuset, Pirkanmaan Osuuskauppa, överklagade Helsingfors tingsrätts beslut om att fastställa Stockmanns saneringsprogram av den 9 februari 2021 till den del som skadeståndet till Pirkanmaan Osuuskauppa är saneringsskuld i stället för skuld som uppstått efter att ansökan om saneringsförfarande trädde i kraft med stöd av 32 § i lagen om företagssanering. Helsingfors tingsrätt avslog Pirkanmaan Osuuskauppas yrkande den 4 november 2021.

 

Enligt Högsta domstolens beslut som tillkännagivits i dag, är Pirkanmaan Osuuskauppas skadeståndsyrkande på 1,5 miljoner euro från Stockmann en saneringsskuld som ska beaktas i Stockmanns saneringsförfarande med stöd av 27 § 1 och 4 momentet i lagen om företagssanering, och det finns därför ingen anledning till ändring i utgången av Helsingfors hovrätts tidigare beslut.

 

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
verkställande direktör

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka