Förvaltningsrätten i Göteborg har gett sin dom i tvisten mellan Stockmann och Skatteverket i Sverige

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 14.10.2022 kl. 15.00 EET

 

Förvaltningsrätten i Göteborg har gett sin dom i tvisten mellan Stockmann och Skatteverket i Sverige gällande beskattningen av Stockmanns dotterbolag Stockmann Sverige AB:s rätt att dra av ränteutgifter under åren 2017–2019 för ett lån som lyftes för förvärvet av AB Lindex.

 

Enligt beslutet bifaller Förvaltningsrätten i Göteborg Stockmanns överklagande samt fastställer att Stockmann Sverige AB har rätt till avdrag för ränteutgifter, vilket motsvarar en lägre skattekostnad på ca 13 miljoner euro under åren 2017–2019.

 

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
verkställande direktör

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka