Kammarrätten har gett sin dom i tvisten mellan Stockmann och Skatteverket i Sverige

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 12.9.2022 kl. 9.00 EET

 

Kammarrätten i Göteborg har den 8 september 2022 gett sin dom i tvisten mellan Stockmann och Skatteverket i Sverige gällande beskattningen av Stockmanns dotterbolag Stockmann Sverige AB:s rätt att dra av ränteutgifter under åren 2013–2016 för ett lån som lyftes för förvärvet av AB Lindex.

Enligt beslutet upphäver kammarrätten de tidigare domstolsbesluten och bifaller Stockmanns överklagande samt fastställer att Stockmann Sverige AB har rätt till avdrag för ränteutgifter, vilket motsvarar en lägre skattekostnad på ca 20 miljoner euro under åren 2013–2016.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
verkställande direktör

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka