Stockmann planerar att testa nya koncept i köpcentret Itis från och med våren 2023

Stockmanns varuhus i köpcentret Itis genomgår förändringar från och med våren 2023. Som en föjd av detta kommer affärslokalerna i Stockmanns varuhus i Itis att förändras. Stockmann planerar att testa nya koncept i Itis. Planeringen av förändringarna börjar omedelbart, och vi informerar om dem senare. I samband med företagssaneringsprogrammet förhandlades ett nytt hyresavtal, och nu har Itis hyresvärd valt att utnyttja sin option att delvis säga upp avtalet.


Stockmanns verksamhet i Itis förändras, vilket förväntas påverka antalet anställda och varuhusets struktur i Itis. Vi inleder förhandlingar som omfattar hela personalen på varuhuset i Itis den 25 augusti 2022. Personalen i Itis har goda möjligheter att fortsätta jobba i Stockmanns andra enheter.

Stockmanns varuhus i Itis betjänar sina kunder och varuhuset följer normala öppettider under ändringsarbetena.

 

 Itis1.jpg

Tillbaka