Förtydligande angående nyckeltal i Stockmann halvårsrapport

STOCKMANN Oyj Abp, Pressmeddelande 22.7.2022 kl. 15.15 EET

Ett nyckeltal i Stockmanns halvårsrapport som publicerades tidigare i dag har väckt frågor på marknaden.

Stockmann har beräknat nyckeltalet resultat per aktie (EPS) konsekvent i enlighet med tidigare rapportering, dvs. utan skatteeffekt av engångsposter. Om skatteeffekt skulle ha inkluderats, skulle justerat resultat per aktie för andra kvartalet i stället uppgå till 0,14 euro jämfört med det nu rapporterade 0,01 euro. 

Ytterligare information:
Annelie Forsberg, ekonomidirektör, tel. +46 706 43 00 59

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Annelie Forsberg
ekonomidirektör

Distribution:
Centrala massmedia

Tillbaka