Stockmanns nya aktier registrerade i handelsregistret

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 22.7.2022 kl. 10.30 EET

 

Som Stockmann Oyj Abp ("Stockmann" eller "Bolaget") tidigare meddelat har Bolagets styrelse fattat ett beslut om att emittera 1 130 786 nya aktier i Bolaget ("Konversionsaktierna"), med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier, till borgenärer vars tidigare villkorade eller omtvistade saneringsskulder, enligt saneringsprogrammet som har fastställts av Helsingfors tingsrätt den 9 februari 2021 (inklusive ändringar, "Saneringsprogrammet") har bekräftats till sina slutliga belopp senast den 14 juli 2022 ("Aktieemissionen"), och har godkänt teckningarna som gjorts i Aktieemissionen. Stockmann meddelade on Aktieemissionen den 21 juli 2022.

 

De totalt 1 130 786 Konversionsaktierna som tecknats i Aktieemissionen har idag den 22 juli 2022 registrerats i handelsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen. Efter att Konversionsaktierna registrerats uppgår det totala antalet emitterade aktier i bolaget till 155 880 206.

 

Konversionsaktierna kommer att medföra samma rättigheter som övriga aktier i Bolaget, inklusive rätt till dividend samt andra aktieägarrättigheter, från och med att de har registrerats på tecknarnas värdeandelskonton. Registreringen på tecknarnas värdeandelskonton förväntas verkställas uppskattningsvis den 26 juli 2022. Handel med Konversionsaktierna förväntas inledas uppskattningsvis den 26 juli 2022 med handelssymbolen "STOCKA".

 

Tilläggsinformation:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 50 389 0013

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
verkställande direktör

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala medier

 

Tillbaka