Resultatvarning: Stockmannkoncernens justerade rörelsevinst för år 2022 uppskattas bli bättre

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 19.7.2022 kl. 15.30 EET

 

Stockmann förväntar sig att koncernens omsättning kommer att öka och att det justerade rörelseresultatet förbättras jämfört med året innan. Resultatprognosen bygger på antagandet att det inte kommer att ske några större förändringar i konsumtionen under senare delen av året. Den världsomfattande geopolitiska instabiliteten med hög inflation samt utmaningar inom leveranskedjorna och den internationella logistiken, såväl som utmaningar relaterade till covid-19-restriktioner kräver att bägge divisionerna måste vara anpassningsbara och flexibla för att möta framtiden.

 

Tidigare resultatprognos:
Stockmann förväntar sig att koncernens omsättning kommer att öka och att det justerade rörelseresultatet blir klart positivt. Den världsomfattande geopolitiska instabiliteten med hög inflation samt utmaningar inom leveranskedjorna och den internationella logistiken, såväl som utmaningar relaterade till covid-19-restriktioner kräver att bägge divisionerna måste vara anpassningsbara och flexibla för att möta framtiden. (Ledningens delårsredogörelse Q1 2022 publicerad den 29 april 2022).

 

Stockmann publicerar sin halvårsrapport för år 2022 den 22 juli 2022.

 

Ytterligare information:
Annelie Forsberg, ekonomidirektör, tel. +46 706 43 00 59

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
verkställande direktör

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Principal media

Tillbaka