Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Annelie Forsberg

STOCKMANN Oyj Abp, Transaktioner utförda av personer i ledande ställning 1.6.2022 kl. 13.30 EET

 

Stockmann Oyj Abp har informerats om följande affärstransaktioner i bolagets ledning:

 

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga

Nam: ANNELIE MARIA FORSBERG

Befattning: Annan person i högsta ledningen

Emittent: Stockmann Oyj

LEI: 743700IFQI6W89M1IY95

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 15724/7/6

____________________________________________

Transaktionens datum: 2022-05-31

Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI0009000251

Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 4000 Enhetspris: 2.52 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

(1): Volym: 4000 Medelpris: 2.52 EUR

 

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
verkställande direktör

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka