Skiljedomstolen har i dag gett en skiljedom i tvisten mellan Pirkanmaan Osuuskauppa och Stockmann

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 25.5.2022 kl. 13.45 EET

 

Skiljedomstolen har gett sin dom i tvisten mellan Stockmann och Pirkanmaan Osuuskauppa gällande ett skadestånd för avslutandet av hyresavtalet för en affärslokal i varuhuset i Tammerfors.

 

Pirkanmaan Osuuskauppa inledde år 2021 skiljeförfarande mot Stockmann och krävde en ersättning på 5,9 miljoner euro i skadestånd för bland annat avslutandet av underhyresavtalet. Stockmann har bestridit kravet. Skiljedomstolen har i sin skiljedom huvudsakligen förkastat Pirkanmaan Osuuskauppas krav och förpliktigat Stockmann att ersätta Pirkanmaan Osuuskauppa 1,5 miljoner euro i skadestånd.

 

Högsta domstolen beviljade i februari 2022 Pirkanmaan Osuuskauppa besvärstillstånd till den del av besväret som gäller skadeståndet som uppstått av att avslutandet av underhyresgästavtalet i saneringsprogrammet beaktas som saneringsskuld eller som skuld som uppstått under saneringsförfarandet. Tidigare rättsinstanser har ansett den eventuella fordran som saneringsskuld.

 

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
verkställande direktör

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka