Stockmanns dotterbolag Lindex investerar i ett nytt omnilager för fortsatt tillväxt

STOCKMANN Oyj Abp, Pressmeddelande 24.5.2022 kl. 9.00 EET

Lindex investerar för framtida tillväxt och bygger ett nytt högautomatiserat omnilager i Alingsås i Sverige. Det nya omnilagret kommer hantera varuförsörjningen till modeföretagets alla butiker, den starkt växande e-handeln samt företagets tredjepartssamarbeten med globala modeplattformar. Med den nya anläggningen kommer Lindex initialt kunna fyrdubbla kapaciteten för e-handeln och säkerställa en skalbar och hållbar logistiklösning i samtliga försäljningskanaler. Den inledande kapaciteten för e-handeln kommer vara cirka 13 000 plockade och packade plagg per produktionstimme.

 

Det nya omnilagret är Lindex största investering historiskt sett och är ett avgörande steg för att fullfölja bolagets långsiktiga tillväxtplaner och framtidssäkra logistikverksamheten. Investeringens storlek är ca 110 miljoner euro inklusive mark, byggnad och automation. Den högautomatiserade och klimatsmarta anläggningen blir cirka 40 000 kvadratmeter stor och planeras att tas i drift under år 2024. Det nya omnilagret kommer att ersätta det nuvarande lagret in Partille samt e-handelslagret i Borås.

 

I linje med Lindex hållbarhetsambitioner har höga miljökrav ställts på lagret med målsättningen att uppnå miljöcertifieringen BREEAM-SE Excellent. Anläggningen kommer att drivas av el från solpaneler som möjliggör elleverans till både Lindex egen drift samt till andra aktörer.

 

Närmare information:
Annelie Forsberg, ekonomidirektör, tel. +46 706 43 00 59

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
verkställande direktör

 

Distribution:
Centrala massmedia

 

Tillbaka