Stockmann har undertecknat åtagandet Science Based Targets initiative för att motarbeta klimatförändringen

Stockmannkoncernen har undertecknat åtagandet Science Based Targets initiative (SBTi) för att ställa upp mål för minskning av CO2-utsläppen enligt Parisavtalet. Genom SBTi-åtagandet effektiviserar Stockmann sina klimatåtgärder och vidareutvecklar sin koldioxidsnåla vägkarta i syfte att minska utsläppen och klimatriskerna. Stockmann fastställer de vetenskapligt motiverade klimatmålen enligt tidsschemat för initiativet inom två år.

”Kraftiga klimatrelaterade åtgärder och förändringar i företagens tänkesätt krävs för att hejda uppvärmningen. Även Stockmann vill aktivt delta i denna utveckling tillsammans med sina intressenter. Hållbarhet är en central aspekt i Stockmanns strategi och affärsverksamhet. Fastställandet av vetenskapliga klimatmål är ett viktigt steg i våra åtgärder för hållbarhet”, säger Stockmannkoncernens vd Jari Latvanen.

Stockmann deltog i FN:s program Global Compact Climate Ambition Accelerator hösten 2021. Deltagandet i programmet har stärkt och backat upp koncernens åtgärder för klimatet och ökat förståelsen för de åtgärder genom vilka Stockmann kan utveckla sin verksamhet enligt vägkartan, vars mål är 1,5 grader.
 
”Det här målet stöder Stockmanns dagliga arbete för en mer hållbar affärsverksamhet. Vi alla bär ansvaret för framtiden, och det omfattar alla branscher. Vi vill utreda hur vi kan förnya vår operativa modell och våra processer. Samtidigt vill vi öka medvetenheten om den här viktiga frågan,” säger Maija Niukkanen, Stockmanns hållbarhetschef.

Stockmann har analyserat sina koldioxidutsläpp sedan 2011 och rapporterat dem enligt CDP:s klimatprogram.

Ytterligare information om Stockmanns hållbarhetsarbete finns i Stockmanns hållbarhetsrapport 2021: Stockmann_samhallsansvar_2021.pdf (stockmanngroup.com)


 

 Stocka kesä 2.jpg

Tillbaka