Stockmann Oyj Abp: Affärstransaktioner i Stockmanns ledning – Anne Kuittinen

STOCKMANN Oyj Abp, Transaktioner utförda av personer i ledande ställning 3.5.2022 kl. 16.00 EET

 

Stockmann Oyj Abp har informerats om följande affärstransaktioner i bolagets ledning:

 

____________________________________________

 

Den anmälningsskyldiga
Namn: Kuittinen Anne
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Stockmann Oyj Abp
LEI: 743700IFQ16W89M1IY95

 

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700IFQ16W89M1IY95_20220503102604_2

____________________________________________

 

Transaktionens datum: 2022-05-02
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000251
Transaktionens karaktär: MOTTAGANDE AV AKTIEBONUS

 

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 7 289 Enhetspris: 2,195 EUR

 

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 7 289 Medelpris: 2,195 EUR

 

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
verkställande direktör

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 

Tillbaka