Ekonomidirektör Pekka Vähähyyppä lämnar Stockmann, Lindex ekonomidirektör Annelie Forsberg har utnämnts till koncernens nya ekonomidirektör

STOCKMANN Oyj Abp, Ändring av styrelse/ledning/revisor 30.3.2022 kl. 13.00 EET

Stockmann Oyj Abp:s ekonomidirektör och medlem av koncernens ledningsgrupp Pekka Vähähyyppä har sagt upp sig från sin tjänst för att gå i pension. Han slutar på Stockmann den 30 april 2022.

Annelie Forsberg (f. 1972), EM har utnämnts till ny ekonomidirektör för Stockmannkoncernen fr.o.m. den 1 april 2022. Hon jobbar för tillfället som Lindex ekonomidirektör och är redan medlem av koncernens ledningsgrupp.

Pekka Vähähyyppä har jobbat som Stockmannkoncernens ekonomidirektör under åren 2000–2015, och efter en period som Finnairs ekonomidirektör återvände han till Stockmann i augusti 2019. Som ekonomidirektör har han innehaft en väsentlig roll såväl i Stockmann Oyj Abp:s företagssaneringsprogram som i att stöda den pågående vändningsprocessen. Implementeringen av företagssaneringsprogrammet har framskridit snabbt och planenligt.

”Detta är en lämplig tidpunkt att lämna bolaget. Den största delen av Stockmann Oyj Abp:s företagssaneringsprogram har verkställts, koncernens finansieringsstruktur är solid och bägge divisionerna har förbättrat sina lönsamheter”, säger Pekka Vähähyyppä. ”Under min karriär har jag samlat på mig rikligt med erfarenheter, vilka kommer att vara till nytta i mina styrelsemedlemskap även i framtiden”, avslutar han.

”Jag vill tacka Pekka för hans utomordentliga insats i Stockmanndivisionens vändningsprocess. Pekka har innehaft en väsentlig roll i verkställande av företagssaneringsprogrammet, i att organisera aktie- och obligationsemissioner samt i försäljnings- och tillbakahyrningsprocesserna för Stockmanns varuhusfastigheter. Dessa uppgifter har nu verkställts på ett framgångsrikt sätt. Det är fint att Annelie tar över ekonomidirektörsposten för Stockmannkoncernen medan hon samtidigt fortsätter i sin nuvarande roll som ekonomidirektör för Lindex. Hon har en bred erfarenhet av internationell detaljhandel, vilket har varit fundamentalt för Lindex framgångsrika utveckling under de senaste åren”, säger verkställande direktör Jari Latvanen.

Närmare information:
Jari Latvanen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 3351
Annelie Forsberg, CFO, tel. +46 706 43 00 59

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka