Stockmanns nya aktier registrerade i handelsregistret

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 24.3.2022 kl. 12.30 EET

Som Stockmann Oyj Abp ("Stockmann" eller "Bolaget") tidigare meddelat har Bolagets styrelse fattat ett beslut om att emittera 284 337 nya aktier i Bolaget ("Konversionsaktierna"), med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier, till en borgenär vars tidigare villkorade eller omtvistade saneringsskulder, enligt saneringsprogrammet som har fastställts av Helsingfors tingsrätt den 9 februari 2021 (inklusive ändringar, "Saneringsprogrammet") har bekräftats till sina slutliga belopp senast den 21 januari 2022 ("Aktieemissionen"), och har godkänt teckningen som gjorts i Aktieemissionen. Stockmann meddelade on Aktieemissionen den 23 mars 2022.

De totalt 284 337 Konversionsaktierna som tecknats i Aktieemissionen har idag den 24 mars 2022 registrerats i handelsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen. Efter att Konversionsaktierna registrerats uppgår det totala antalet emitterade aktier i bolaget till 154 749 420.

Konversionsaktierna kommer att medföra samma rättigheter som övriga aktier i Bolaget, inklusive rätt till dividend samt andra aktieägarrättigheter, från och med att de har registrerats på tecknarnas värdeandelskonton. Registreringen på tecknarnas värdeandelskonton förväntas verkställas uppskattningsvis den 28 mars 2022. Handel med Konversionsaktierna förväntas inledas uppskattningsvis den 28 mars 2022 med handelssymbolen "STOCKA".

Tilläggsinformation:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 50 389 0013

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala medier

Tillbaka