Stockmann har avtalat om att sälja sin varuhusfastighet i Helsingfors centrum och ingått ett långt tillbakahyrningsavtal

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 21.3.2022 kl. 9.00 EET

Stockmann har i dag i enlighet med företagssaneringsprogrammet avtalat om att sälja sin varuhusfastighet i Helsingfors centrum till pensionsförsäkraren Keva. Affärens värde är 400 miljoner euro, varav ca 391 miljoner euro betalas i samband med affären. Återstoden beaktas i hyran under de närmaste åren. Den uppskattade nettoavkastningen är ca 4,2 procent. Affären är föremål sedvanliga avslutningsvillkor och Stockmann uppskattar att affären slutförs senast innan utgången av april 2022. Stockmann använder försäljningsintäkterna från fastighetsaffären till att i sin helhet återbetala både saneringsskulderna med säkerhet på 342,6 miljoner euro och de obestridliga saneringsskulderna utan säkerhet på 21,8 miljoner euro som för närvarande omfattas av företagssaneringens betalningsprogram. Stockmann har också osäkrade omstruktureringsskulder som förblir villkorade, högsta belopp eller omtvistade, för vilka beloppet som omfattas av betalningsprogrammet kommer att bekräftas senare.

Stockmann fortsätter sin varuhusverksamhet i hela fastigheten i enlighet med ett långt tillbakahyrningsavtal som kommer att göras med den nya ägaren. Hyresavtalen med Stockmanns hyresgäster fortsätter enligt det nuvarande konceptet.

”Vi är nöjda över att ha hittat en stabil och pålitlig inhemsk ägare för fastigheten. Varuhuset i Helsingfors centrum är ikoniskt och har ett ypperligt läge, vilket bidrog till försäljningen av fastigheten”, säger Stockmanns verkställande direktör Jari Latvanen.

”Stockmanns fastighet är en unik och högklassig helhet, en investering med bra långsiktiga avkastningsutsikter och utvecklingsmöjligheter. Den centralt belägna och värdefulla fastigheten är ett bra tillägg i Kevas växande fastighetsportfölj. Långsiktiga placeringar, som bibehåller sitt värde och genererar en stadig avkastning är i linje med Kevas placeringsstrategi”, säger Kevas verkställande direktör Jaakko Kiander.

Varuhuset i Helsingfors centrum är planerat av arkitekt Sigurd Frosterus och dess bruttouthyrningsyta är ca 51 500 kvadratmeter. Byggnaden färdigställdes år 1930 och har efter det utvidgas till sin nuvarande helhet.

Keva är en pensionsförsäkrare inom den offentliga sektorn och Finlands största pensionsförsäkringsanstalt med totalt 1,3 miljoner personkunder. Värdet på Kevas placeringstillgångar uppgick i slutet av år 2021 till ca 67 miljarder euro.

Webcast
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 21 mars 2022 kl. 10.00 som en direktsänd engelskspråkig webcast som kan följas via denna länk.

Närmare information:
Jari Latvanen, Stockmanns verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606
Jaakko Kiander, Kevas verkställande direktör, tel. +358 20 614 2097

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka