Stockmanns bokslut 2021 har publicerats

STOCKMANN Oyj Abp, Bokslut och verksamhetsberättelse 28.2.2022 kl. 09.00 EET

Stockmann har publicerat sin ekonomiska översikt för år 2021, som inkluderar styrelsens verksamhetsberättelse, koncernens bokslut och moderbolagets bokslut, samt sin förvaltningsöversikt och ersättningsrapport. Årsrapporteringshelheten, inkluderande dessutom årsöversikten och CSR-rapporten, publiceras under vecka 9 på adressen ar2021.stockmanngroup.com.

Den ekonomiska översikten, förvaltningsöversikten och ersättningsrapporten finns som pdf-bilagor till detta meddelande. Den ekonomiska översikten har även publicerats i formatet European Single Electronic Format (ESEF). Enligt kraven i ESEF har koncernbokslutets primära rapporter försetts med XBRL-markeringar. ESEF-rapporten finns tillgänglig på finska och engelska i respektive språkversioner av detta börsmeddelande. Revisionssamfundet Ernst & Young har lämnat en oberoende revisors rapport om rimlig säkerhet i enlighet med ISAE 3000 gällande Stockmanns ekonomiska översikt i ESEF-formatet.

Närmare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 3351
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850
Henna Tuominen, direktör, kommunikation, CSR och IR, tel. +358 50 5705080

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmann CG 2021 SWE.pdf
Stockmann Ekonomisk o versikt 2021 SWE.pdf
Stockmanns ersa ttningsrapport 2021 SWE.pdf


Tillbaka