Stockmann befäster implementeringen av sin strategi genom en ny mer kundorienterad organisation och utnämning av nyckelpersoner

Stockmanndivisionen har förnyat sin strategi i grunden och gått igenom en förändringsprocess för att förnya sin organisation. Stockmanndivisionens verksamhet omorganiseras så att den i högre grad stöder utvecklingen av kundupplevelserna, de kommersiella processerna och lönsamheten. På ledningsgruppsnivå innebär förändringen en stärkning av kundförståelsen, varumärkes- och kundkommunikationen samt kompetensen i fråga om leveranskedjor. Framöver kommer också varje varuhus och nätbutiken att ha en resultatansvarig direktör. 

Stockmanndivisionen har under de två föregående åren förnyat sin strategi i grunden, och nu fokuserar den på kunder, service och bättre kundupplevelser. Utvecklingen av nätbutiken och den genomgripande förnyelsen av varuhusen möjliggör dessutom smidiga shoppingupplevelser var än kunderna råkar befinna sig. Stockmann satsar på imponerande kundupplevelser både på varuhusen och i nätbutiken.

”Vi stärker vår organisationsreform med nya utnämningar på prioriterade områden som är viktiga och strategiska för oss. Jag är mycket nöjd över den mångsidiga erfarenhet som kommer att berika våra nyckelpositioner både inifrån och utifrån i anslutning till den förnyade operativa modellen. Jag tror att vi med hjälp av detta team kan implementera vår kundorienterade strategi enligt målen på ett sätt som förbättrar kundnöjdheten och lönsamheten”, konstaterar Stockmannkoncernens vd Jari Latvanen.

Vi övergår till den nya operativa modellen 1.2.2022.

Utnämningar av nyckelpersoner inom Stockmanndivisionen:

Tia Rantanen, BA, har utnämnts till Chief Brand and Storytelling Officer och medlem i Stockmanndivisionens ledningsgrupp. Rantanen har tidigare arbetat som hållbarhetsdirektör på Luhta Sportswear Company.

Tuomas Tiilikainen, DI, har utnämnts till Chief Supply Chain Officer och medlem i Stockmanndivisionens ledningsgrupp. Tiilikainen har tidigare arbetat som logistikdirektör på Fiskars.

Sara Toivakainen, DI, har utnämnts till Chief Customer Insight & Experience Officer och medlem i Stockmanndivisionens ledningsgrupp. Hon har tidigare arbetat som Customer Experience Lead inom Stockmanndivisionen.

Mariela Nortama, EM, har utnämnts till direktör för varuhuset i Helsingfors centrum. Hon har tidigare arbetat som kommersiell direktör på Compass Groups organisation i Finland.

Heidi Dahlberg, EM, har utnämnts till direktör för varuhuset i Hagalund. Hon har tidigare arbetat som Finance Development Manager inom Stockmanndivisionen.

Janne Heiskanen, studentmerkonom, har utnämnts till direktör för Stockmanns varuhus i Jumbo. Han har tidigare arbetat som försäljningschef för försäljningsgruppen för hem och inredning på varuhuset i Helsingfors centrum.

Noora Pihlström, EM, har utnämnts till direktör för Stockmanns varuhus i Östra centrum. Hon har tidigare arbetat som omnichanel-försäljningschef inom Stockmanndivisionen.

Riikka Mattila, studentmerkonom, har utnämnts till direktör för varuhuset i Åbo. Hon har tidigare arbetat som kategoridirektör för hem och inredning inom Stockmanndivisionen.

Päivi Itkonen-Melartin, FöM, fortsätter som direktör för varuhuset i Tammerfors. Under Itkonen-Melartins familjeledighet ansvarar Niina Suikki-Ndoye, student i förvaltningsvetenskaper, för varuhuset i Tammerfors.

Dace Goldmane, kand., fortsätter som direktör för varuhuset i Riga, Lettland.

Marge Türner, kand., fortsätter som direktör för varuhuset i Tallinn, Estland.

Kaisa Nick, EM, fortsätter som ansvarig direktör för nätbutiken.

Medlemmar i Stockmanndivisionens nya ledningsgrupp:

Chief Executive Officer, Jari Latvanen
Chief Omnichannel merchant units Officerersättare Tove Westermarck
Chief Stockmann style OfficerTove Westermarck
Chief Customer insight & experience OfficerSara Toivakainen
Chief Brand & storytelling OfficerTia Rantanen
Chief Supply chain OfficerTuomas Tiilikainen
Chief People, communication and CSR OfficerRiikka Mattila
Chief Omnichannel digitalisation OfficerMika Repo
Chief Finance OfficerPekka Vähähyyppä
Chief Transformation OfficerMikko Huttunen
Chief Corporate development OfficerOliver Klemm
Chief Legal OfficerJukka Naulapää

 ykE07-rY.jpeg

Tillbaka