Stockmanns nya aktier registrerade i handelsregistret

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 28.1.2022 kl. 16.00 EET

Som Stockmann Oyj Abp ("Stockmann" eller "Bolaget") tidigare meddelat har Bolagets styrelse fattat ett beslut om att emittera 28 139 nya aktier i Bolaget ("Konversionsaktierna"), med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier, till borgenärer vars tidigare villkorade eller omtvistade saneringsskulder, enligt saneringsprogrammet som har fastställts av Helsingfors tingsrätt den 9 februari 2021 (inklusive ändringar, "Saneringsprogrammet") har bekräftats till sina slutliga belopp senast den 1 december 2021 ("Aktieemissionen"), och har godkänt teckningarna som gjorts i Aktieemissionen. Stockmann meddelade on Aktieemissionen den 27 januari 2022.

De totalt 28 139 Konversionsaktierna som tecknats i Aktieemissionen har idag den 28 januari 2022 registrerats i handelsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen. Efter att Konversionsaktierna registrerats uppgår det totala antalet emitterade aktier i bolaget till 154 465 083.

Konversionsaktierna kommer att medföra samma rättigheter som övriga aktier i Bolaget, inklusive rätt till dividend samt andra aktieägarrättigheter, från och med att de har registrerats på tecknarnas värdeandelskonton. Registreringen på tecknarnas värdeandelskonton förväntas verkställas uppskattningsvis den 1 februari 2022. Handel med Konversionsaktierna förväntas inledas uppskattningsvis den 1 februari 2022 med handelssymbolen "STOCKA".

Tilläggsinformation:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala medier

Tillbaka