Stockmann säljer sina varuhusfastigheter i Tallinn och Riga och ingick långa återhyrningsavtal

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 29.12.2021 kl. 18.15 EET

Stockmann har i dag i enlighet med företagssaneringsprogrammet sålt sina varuhusfastigheter i Tallinn i Estland och Riga i Lettland till Viru Keemia Grupp (VKG). Det sammanlagda försäljningspriset är ca 87 miljoner euro. Stockmann använder i sin helhet försäljningsintäkterna från fastighetsaffärerna till att avkorta sina saneringsskulder med säkerhet.

Stockmann fortsätter sina varuhusverksamheter i Tallinn och Riga genom långa tillbakahyrningsavtal som gjorts med den nya ägaren. Hyresavtalen med Stockmanns hyresgäster fortsätter huvudsakligen enligt det nuvarande konceptet.

”Vi är nöjda över att ha hittat en stabil och pålitlig baltisk ägare, som i samarbete med oss vill utveckla fastigheterna och våra varuhus. Verksamheten i våra varuhus fortsätter normalt. Stockmann är ett uppskattat bolag och vi har en stark ställning hos våra kunder i bägge länderna. Varuhusen har ypperliga lägen i Tallinns och Rigas stadscentrum, vilket främjade försäljningen av fastigheterna”, säger Stockmanns verkställande direktör Jari Latvanen.

”Vi är ivriga över att ingå partnerskap med Stockmann i Baltikum. Bägge landmärkesfastigheterna är exceptionellt väl positionerade i de växande huvudstäderna i Estland och Lettland, och vi ser fram emot att undersöka uppföljande investeringsmöjligheter i syfte att stöda Stockmanns kärnverksamhet”, säger Sten Pisang, verkställande direktör för VKG Invest, som är investeringsenheten inom VKG.

Stockmann lät bygga varuhusfastigheten i Tallinn år 1996, och år 2000 utvidgades fastigheten från två våningar till fem våningar, till det största varuhuset i Baltikum. Tallinnvaruhusfastighetens nettouthyrningsyta är 22 980 kvadratmeter. Varuhusfastigheten i Riga byggdes år 2003, och dess nettouthyrningsyta är 15 965 kvadratmeter.

VKG Invest är en oberoende enhet inom VKG som fokuserar på fristående finansiella investeringar som inte är relaterade till koncernens kärnverksamhet och med en primär fokusering på fastigheter. Viru Keemia Grupp är ett estniskt privatägt industribolag med en historia som går tillbaka till år 1924.

Försäljningsprocessen av varuhusfastigheten i Helsingfors centrum framskrider planenligt.

Närmare information:
Jari Latvanen, Stockmanns verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606
Irina Bojenko, Viru Keemia Grupps PR-chef, tel. +372 523 2700

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka