Stockmanns resultatinformation och ordinarie bolagsstämma år 2022

STOCKMANN Oyj Abp, Finansiell kalender 20.12.2021 kl. 15.00 EET

Stockmanns bokslutskommuniké för år 2021 publiceras den 25 februari 2022. Bolagets bokslut samt en elektronisk version av årsrapporten publiceras vecka 9.

Den ordinarie bolagsstämman är planerad att hållas den 23 mars 2022.

Resultatinformationen för år 2022 publiceras enligt följande:
- ledningens delårsredogörelse för januari–mars den 29 april 2022
- halvårsrapport för januari–juni den 22 juli 2022
- ledningens delårsredogörelse för januari–september den 28 oktober 2022

Resultatinformationen publiceras uppskattningsvis kl. 8.00 respektive dag på finska, svenska och engelska. Stockmann följer en 30 dagars tyst period före publiceringen av resultatinformationen.

Närmare information:
Henna Tuominen, direktör, kommunikation, CSR och IR, tel. +358 50 5705080

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka