Ändring i sammansättningen av Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 9.12.2021 kl. 14.00 EET

Stockmann har informerats om att Ville Haussila, North Wall Capital LLP:s representant i Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott ersätts av Fabian Chrobog.

Aktieägarnas nomineringsutskotts nya sammansättning den 9 december 2021:

Stefan Björkman, verkställande direktör, Föreningen Konstsamfundet r.f.
Fabian Chrobog, placeringsdirektör, North Wall Capital LLP
Timo Sallinen, placeringsdirektör, aktieplaceringar, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
Dag Wallgren, verkställande direktör, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Dessutom fungerar styrelseordförande Roland Neuwald som expertmedlem i nomineringsutskottet.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 50 389 0013

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka