Stockmanns delårsrapport för januari–september 2021 publiceras som ledningens delårsredogörelse

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 22.10.2021 kl. 11.00 EET

Stockmann Oyj Abp publicerar sin delårsrapport för januari–september 2021 som en kortfattad ledningens delårsredogörelse. Publiceringstiden den 29 oktober 2021 kl. 8.00 bibehålls oförändrad.


Press- och analytikerträffen ordnas den 29 oktober 2021 kl. 10.00 som en direktsänd webcast, som kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Ytterligare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 3351
Henna Tuominen, direktör, kommunikation, CSR och IR, tel. +358 50 5705080


www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Principal media

Tillbaka